Trang chủ Công ty Mã số thuế Công Ty TNHH Thiết Kế Sản Xuất Và Thương...

Mã số thuế Công Ty TNHH Thiết Kế Sản Xuất Và Thương Mại Trang Linh

STT Tên ngành Mã ngành   1 Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện 1629   2 Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ   16291 3 Sản xuất sản phẩm từ lâm sản (trừ gỗ), cói và vật liệu tết bện   16292 4 Sản xuất bột giấy, giấy và bìa   17010 5 Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702   6 Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa   17021 7 Sản xuất giấy nhăn và bìa nhăn   17022 8 Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu 17090 9 In ấn   18110 10 Dịch vụ liên quan đến in   18120 11 Sao chép bản ghi các loại   18200 12 Sản xuất than cốc   19100 13 Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế   19200 14 Sản xuất hoá chất cơ bản   20110 15 Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ   20120 16 Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít 2022   17 Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự, ma tít   20221 18 Sản xuất mực in   20222 19 Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh 2023   20 Sản xuất mỹ phẩm   20231 21 Sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh   20232 22 Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu   20290 23 Sản xuất sợi nhân tạo   20300 24 Đại lý, môi giới, đấu giá 4610   25 Đại lý   46101 26 Môi giới   46102 27 Đấu giá   46103 28 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống 4620   29 Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác   46201 30 Bán buôn hoa và cây   46202 31 Bán buôn động vật sống   46203 32 Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản 46204 33 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)   46209 34 Bán buôn gạo   46310 35 Bán buôn thực phẩm 4632   36 Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt   46321 37 Bán buôn thủy sản   46322 38 Bán buôn rau, quả   46323 39 Bán buôn cà phê   46324 40 Bán buôn chè   46325 41 Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột 46326 42 Bán buôn thực phẩm khác   46329 43 Bán buôn đồ uống 4633   44 Bán buôn đồ uống có cồn   46331 45 Bán buôn đồ uống không có cồn   46332 46 Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào   46340 47 Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641   48 Bán buôn vải   46411 49 Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác 46412 50 Bán buôn hàng may mặc   46413 51 Bán buôn giày dép   46414 52 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649   53 Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác   46491 54 Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế   46492 55 Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh   46493 56 Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh   46494 57 Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện   46495 58 Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự   46496 59 Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm   46497 60 Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao   46498 61 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu   46499 62 Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm   46510 63 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông   46520 64 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp   46530 65 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663   66 Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến   46631 67 Bán buôn xi măng   46632 68 Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi   46633 69 Bán buôn kính xây dựng   46634 70 Bán buôn sơn, vécni   46635 71 Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh   46636 72 Bán buôn đồ ngũ kim   46637 73 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng   46639 74 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669   75 Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp 46691 76 Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)   46692 77 Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh   46693 78 Bán buôn cao su   46694 79 Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt   46695 80 Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép   46696 81 Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại   46697 82 Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu   46699 83 Bán buôn tổng hợp   46900 84 Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 47110 85 Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719   86 Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại   47191 87 Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 47199 88 Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh   47210 89 Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh 4751   90 Bán lẻ vải trong các cửa hàng chuyên doanh   47511 91 Bán lẻ len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh 47519 92 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh 4752   93 Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh   47521 94 Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh   47522 95 Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh   47523 96 Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh 47524 97 Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh 47525 98 Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh 47529 99 Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh 47530 100 Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh 4771   101 Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh   47711 102 Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh   47712 103 Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng chuyên doanh 47713 104 Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh 4772   105 Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh   47721 106 Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh 47722 107 Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773   108 Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh   47731 109 Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh 47732 110 Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh 47733 111 Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) trong các cửa hàng chuyên doanh 47734 112 Bán lẻ dầu hoả, ga, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong các cửa hàng chuyên doanh 47735 113 Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh   47736 114 Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng chuyên doanh 47737 115 Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên doanh   47738 116 Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh 47739 117 Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782   118 Bán lẻ hàng dệt lưu động hoặc tại chợ   47821 119 Bán lẻ hàng may sẵn lưu động hoặc tại chợ   47822 120 Bán lẻ giày dép lưu động hoặc tại chợ   47823 121 Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ 4789   122 Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc tại chợ   47891 123 Bán lẻ hàng gốm sứ, thủy tinh lưu động hoặc tại chợ   47892 124 Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh lưu động hoặc tại chợ   47893 125 Bán lẻ hàng hóa khác chưa được phân vào đâu, lưu động hoặc tại chợ 47899 126 Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet   47910 127 Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu   47990 128 Vận tải hành khách đường sắt   49110 129 Vận tải hàng hóa đường sắt   49120 130 Vận tải bằng xe buýt   49200 131 Vận tải hành khách đường bộ khác 4932   132 Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh   49321 133 Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu   49329 134 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210   135 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan   52101 136 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan) 52102 137 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác   52109 138 Cho thuê xe có động cơ 7710   139 Cho thuê ôtô   77101 140 Cho thuê xe có động cơ khác   77109 141 Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí   77210 142 Cho thuê băng, đĩa video   77220 143 Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác   77290

Rate this post