Trang chủ EXCEL Tham chiếu tương đối trong excel là gì

Tham chiếu tương đối trong excel là gì

Có hai loại tài liệu tham khảo di động: tương đối và tuyệt đối . Tham chiếu tương đối và tuyệt đối xử khác nhau khi sao chép và điền vào các tế bào khác. Tham chiếu tương đối thay đổi khi một công thức được sao chép vào một tế bào khác. Tham chiếu tuyệt đối, mặt khác, vẫn liên tục không có vấn đề mà họ đang sao chép.

 

Nội dung bài viết

Thế nào gọi là Tham chiếu tương đối

 

Theo mặc định, tất cả các tham chiếu ô được tham chiếu tương đối . Khi sao chép trên nhiều tế bào, họ thay đổi dựa trên các vị trí tương đối của các hàng và cột. Ví dụ, nếu bạn sao chép công thức = A1 + B1 từ hàng 1 đến hàng 2, công thức sẽ trở thành = A2 + B2. Tài liệu tham khảo tương đối đặc biệt thuận tiện bất cứ khi nào bạn cần phải lặp lại các tính toán tương tự trên nhiều dòng hoặc cột.

 

Để tạo và sao chép một công thức sử dụng tài liệu tham khảo liên quan:

 

Trong ví dụ sau đây, chúng tôi muốn tạo ra một công thức đó sẽ nhân lên của mỗi item giá bởi số lượng . Thay vì tạo ra một công thức mới cho mỗi hàng, chúng tôi có thể tạo ra một công thức duy nhất trong tế bào D2 và sau đó sao chép nó vào các hàng khác. Chúng tôi sẽ sử dụng tham chiếu tương đối nên các công thức tính toán một cách chính xác tổng số cho mỗi mục.

 

Chọn cell sẽ chứa công thức. Trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ chọn ô D2 .

 

tao-tham-chieu-tuong-doi

 

Nhập công thức để tính toán giá trị mong muốn. Trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ gõ = B2 * C2 .

 

tao-tham-chieu-tuong-doi1

 

Nhấn Enter trên bàn phím của bạn. Công thức sẽ được tính toán , và kết quả sẽ được hiển thị trong tế bào.

 

Xác định vị trí fill handle ở góc dưới bên phải của tế bào mong muốn. Trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ xác định vị trí tay cầm điền cho tế bào D2 .

 

tao-tham-chieu-tuong-doi2.

 

Click, giữ, và kéo fill handle qua các ô bạn muốn điền vào. Trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ chọn các tế bào D3: D12 .

tao-tham-chieu-tuong-doi3

Thả chuột. Công thức sẽ được sao chép vào các ô được chọn với thân tài liệu tham khảo và các giá trị sẽ được tính toán trong mỗi tế bào.

tao-tham-chieu-tuong-doi4

 

Bạn có thể bấm đúp vào các tế bào điền để kiểm tra công thức của họ cho chính xác. Các tham chiếu ô tương đối phải khác nhau cho mỗi tế bào, tùy thuộc vào hàng của nó.

tao-tham-chieu-tuong-doi5

 

Chúc bạn thành công !

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

5/5 - (1 bình chọn)