Trang chủ EXCEL Các bộ phận của một hàm function trong excel

Các bộ phận của một hàm function trong excel

Nội dung bài viết

Các bộ phận của một hàm function

 

Một chức năng là một công thức được xác định trước đó thực hiện các tính toán sử dụng các giá trị cụ thể theo một thứ tự cụ thể. Tất cả các chương trình bảng tính bao gồm các chức năng phổ biến mà có thể được sử dụng để nhanh chóng tìm ra các khoản tiền , trung bình , số lượng , giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trong một loạt các tế bào. Để sử dụng các chức năng một cách chính xác, bạn sẽ cần phải hiểu sự khác nhau các bộ phận của một chức năng và làm thế nào để tạo ra lập luận để tính toán giá trị và tham chiếu ô.

 

 

Để làm việc một cách chính xác, một chức năng phải được viết một cách cụ thể, được gọi là các cú pháp . Cú pháp cơ bản cho một chức năng là một dấu bằng (=) , các tên hàm (SUM, ví dụ), và một hoặc nhiều đối số . Lập luận có chứa thông tin mà bạn muốn tính toán. Các chức năng trong ví dụ dưới đây sẽ thêm các giá trị của dãy ô A1: A20.

 

function-chuc-nang-ham

 

Làm việc với các đối số

 

Đối số có thể đề cập tới cả tế bào đơn lẻ và các dãy tế bào và phải được kèm theo trong ngoặc đơn . Bạn có thể bao gồm một đối số đối số hoặc nhiều, tùy thuộc vào cú pháp cần thiết cho các chức năng.

 

Ví dụ, hàm = AVERAGE (B1: B9) sẽ tính toán trung bình của các giá trị trong phạm vi ô B1: B9. Chức năng này chỉ chứa một đối số.

 

function-chuc-nang-ham-excel

 

 

Nhiều đối số phải được phân cách bằng dấu phẩy . Ví dụ, hàm = SUM (A1: A3, C1: C2, E2) sẽ thêm các giá trị của tất cả các tế bào trong ba đối số.

 

function_explain_sum

 

 

Chúc bạn thành công !

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Rate this post