Trang chủ Công ty Mã số thuế Công Ty TNHH Nhân Lực T-hr

Mã số thuế Công Ty TNHH Nhân Lực T-hr

STT Tên ngành Mã ngành   1 Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010   2 Chế biến và đóng hộp thịt   10101 3 Chế biến và bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt khác   10109 4 Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020   5 Chế biến và đóng hộp thuỷ sản   10201 6 Chế biến và bảo quản thuỷ sản đông lạnh   10202 7 Chế biến và bảo quản thuỷ sản khô   10203 8 Chế biến và bảo quản nước mắm   10204 9 Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản khác   10209 10 Chế biến và bảo quản rau quả 1030   11 Chế biến và đóng hộp rau quả   10301 12 Chế biến và bảo quản rau quả khác   10309 13 Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830   14 Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước   78301 15 Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài   78302 16 Đại lý du lịch   79110 17 Điều hành tua du lịch   79120 18 Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch   79200 19 Hoạt động bảo vệ cá nhân   80100 20 Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn   80200 21 Dịch vụ điều tra   80300 22 Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp   81100 23 Vệ sinh chung nhà cửa   81210 24 Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác   81290 25 Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan   81300 26 Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp   82110

5/5 - (1 bình chọn)