Trang chủ KINH NGHIỆM KẾ TOÁN Chứng từ được sử dụng trong các tài khoản phải nộp?

Chứng từ được sử dụng trong các tài khoản phải nộp?

Nội dung bài viết

Chứng từ được sử dụng trong các tài khoản phải nộp?

 

Một chứng từ thường là một hình thức prenumbered được sử dụng trong các khoản nợ phải trả bộ phận để chuẩn hóa và tăng cường kiểm soát nội bộ của công ty theo thanh toán cho mình nhà cung cấp và các nhà cung cấp dịch vụ. 

 

Một chứng từ thường được chuẩn bị sau khi một nhà cung cấp hóa đơn đã được kết hợp với các đơn đặt hàng của công ty và nhận được báo cáo . Ngoài việc gắn thêm ba mục vào chứng từ, các thông tin sau đây cũng được nhập vào các chứng từ: Tên người nhận / nhà cung cấp, các điều khoản giảm giá, số tiền và ngày để được thanh toán, các tài khoản sổ cái tổng số sẽ được tính phí, và các chữ ký ủy quyền . Các chứng từ sau đó ghi vào sổ đăng ký chứng từ. 

 

Các chứng từ chưa thanh toán cung cấp các chi tiết với tổng số tiền báo cáo là chứng từ thanh toán hoặc các khoản phải trả . 

 

Như ngày thanh toán của chứng từ đến gần, các chứng từ được chuyển tiếp đến người có thẩm quyền để thanh toán. Sau khi thực hiện thanh toán, một bản sao của séc được gắn và các chứng từ được đóng dấu “Đã thanh toán”. Sau đó nó được nộp trong hồ sơ chứng từ thanh toán để tránh thanh toán trùng lặp.

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Rate this post