Trang chủ Công ty Mã số thuế Công Ty TNHH Kinh Doanh Và Phát Triển Đô...

Mã số thuế Công Ty TNHH Kinh Doanh Và Phát Triển Đô Thị Nam Hà Nội

STT Tên ngành Mã ngành   1 Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210   2 Xây dựng công trình đường sắt   42101 3 Xây dựng công trình đường bộ   42102 4 Xây dựng công trình công ích   42200 5 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác   42900 6 Phá dỡ   43110 7 Chuẩn bị mặt bằng   43120 8 Lắp đặt hệ thống điện   43210 9 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí 4322   10 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước   43221 11 Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí   43222 12 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác   43290 13 Hoàn thiện công trình xây dựng   43300 14 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác   43900 15 Đại lý, môi giới, đấu giá 4610   16 Đại lý   46101 17 Môi giới   46102 18 Đấu giá   46103 19 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210   20 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan   52101 21 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan) 52102 22 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác   52109 23 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610   24 Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống   56101 25 Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác   56109 26 Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới…) 56210 27 Dịch vụ ăn uống khác   56290

Rate this post