Trang chủ KINH NGHIỆM KẾ TOÁN Doanh nghiệp trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu bị phạt...

Doanh nghiệp trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu bị phạt như nào

Doanh nghiệp trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu bị phạt như nào

Theo khoản 10 Điều 1 Nghị định 88/2015/NĐ-CP ngày 7/10/2015 của Chính phủ (Có hiệu lực từ ngày 25/11/2015) Quy định về mức phạt trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng, trả lương không đúng hạn, trả lương không đúng trong thang bang bảng lương…cụ thể như sau:

Phạt tiền người sử dụng lao động trả lương cho người lao động thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định theo các mức sau đây:

a) Từ 20.000.000 đến 30.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;

b) Từ 30.000.000 đến 50.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;

c) Từ 50.000.000 đến 75.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người lao động trở lên.

 

 

Ngoài ra các bạn cần chú ý các mức phạt khác như sau:

– Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động không gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động đến cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện.

– Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

a) Không xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động hoặc xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động không đúng quy định pháp luật;

b) Sử dụng thang lương, bảng lương, định mức lao động không đúng quy định khi đã có ý kiến sửa đổi, bổ sung của cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện;

c) Không công bố công khai tại nơi làm việc thang lương, bảng lương, định mức lao động, quy chế thưởng;

d) Không thông báo cho người lao động biết trước về hình thức trả lương ít nhất 10 ngày trước khi thực hiện.

 

Phạt tiền người sử dụng lao động có một trong các hành vi:

– Trả lương không đúng hạn;

– Trả lương thấp hơn mức quy định tại thang lương, bảng lươngđã gửi cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện;

– Không trả hoặc trả không đủ tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm việc ban đêm, tiền lương ngừng việc cho người lao động theo quy định của pháp luật;

– Khấu trừ tiền lương của người lao động không đúng quy định của pháp luật;

– Trả lương không đúng quy định cho người lao động khi tạm thời chuyển người lao động sang làm công việc khác so với hợp đồng lao động, trong thời gian tạm đình chỉ công việc, trong thời gian đình công, những ngày người lao động chưa nghỉ hàng năm.

Mức phạt cụ thê như sau:

a) Từ 5.000.000 đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;

b) Từ 10.000.000 đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;

c) Từ 20.000.000 đến 30.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động;

d) Từ 30.000.000 đến 40.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động;

đ) Từ 40.000.000 đến 50.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.

 

Phạt tiền người sử dụng lao động khi có hành vikhông trả thêm một khoản tiền tương ứng với mức đóng BHXH bắt buộc, BHYT bắt buộc, BHTN và tiền nghỉ phép hằng năm cho người lao động không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHYT bắt buộc, BHTN theo quy định của pháp luật theo một trong các mức sau đây:

a) Từ 3.000.000 đến 5.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;

b) Từ 5.000.000 đến 8.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;

c) Từ 8.000.000 đến 12.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động;

d) Từ 12.000.000 đến 15.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động;

đ) Từ 15.000.000 đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Rate this post