Trang chủ THUẾ & KẾ TOÁN Mức phạt nộp chậm tờ khai thuế GTGT mới nhất năm 2019

Mức phạt nộp chậm tờ khai thuế GTGT mới nhất năm 2019

Mức phạt nộp chậm tờ khai thuế GTGT mới nhất năm 2019

Thuế giá trị gia tăng là loại thuế bắt buộc doanh nghiệp nào cũng phải nộp theo quy đinh của nhà nước. Nếu bạn nộp chậm tiền thuế hoặc tờ khai sẽ bị phạt theo các mức quy định cụ thời hạn nộp tờ kha ithuees GTGT tính theo tháng trong vòng 20 ngày đầu tiên từ tháng tiếp theo, và thời hạn nộp thuế GTGT tính theo quý là trong vòng 30 ngày đầu tiên từ khi tính theo quý tiếp theo.

Các mức phạt nộp chậm tờ khai thuế GTGT:
– Mức 1: Phạt cảnh cáo – nếu nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 05 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ.
– Mức 2: Phạt tiền 700.000 đồng- Doanh nghiệp có tình tiết giảm nhẹ ( mức phạt tối thiểu không được thấp hơn 400.000 ). Trường hợp có tình tiết tăng mức phạt tối đa khong quá 1.000.000 đồng đố. Vớ hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 01-10 ngày (trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này).
– Mức 3: Phạt tiền 1.400.000 đồng. Nếu phát hiện tình tiết giảm nhẹ mức phạt tốt thiểu không được thấp hơn 800.000 đồng. Trường hợp nếu có tình tiết tăng thì mức phạt tiền cũng không được cao hơn 2.000.000 đồng. Áp dụng cho hành vi nộp châm tờ khai thuế GTGT quá hạn quy định từ 10 ngày đến 20 ngày.
– Mức 4: Phạt tiền 2.100.000 đồng nếu chậm nộp tờ khai thuế gtgt từ 20 đến 30 ngày.Trường hợp có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không được dưới 1.200.000.Trường hợp nếu phát hiện trường hợp tăng thì mức phạt tối đa cũng không được quá 3.000.000 đồng.
– Mức 5: Phạt tiền 2.800.000 đồng nếu nộp chậm tờ khai thuế từ 30 – 40 ngày . Nếu có tình tiết giảm nhẹ mức tiền nộp cũng không được thấp hơn 1.600.000 đồng.Trường hợp có tình thiết tăng nặng thì mức phạt tối đa không quá 4.000.000 đồng.
– Mức 6: Phạt tiền 3.500.000 đồng nếu daonh nghiệp phạm phải những tình huống sau:
Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 40 ngày đến 90 ngày.
• Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định trên 90 ngày nhưng không phát sinh số thuế phải nộp hoặc Trường hợp, người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, đã tự giác nộp đầy đủ số tiền thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế .
• Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp (trừ trường hợp pháp luật có quy định không phải nộp hồ sơ khai thuế).
• Nộp hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý quá thời hạn quy định trên 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế nhưng chưa đến thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm.
Trường hợp phát hiện có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt cũng không được dưới 2.000.000 đồng và nếu có tình tiết phát sinh tăng thì không được cao hơn 5.000.000 đồng.
Lưu ý về thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT: áp dụng theo quy định nộp hồ sơ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.
Tuyệt đối không được áp dụng mức xử phạt theo quy định này với những trường hợp người nộp thuế đã được đồng ý gia hạn nộp hồ sơ kê khai thuế và gia tăng thời gian nộp thuế.
Mức phạt chung khi doanh nghiệp nộp chậm tờ khai thuế
Theo quy định tại khoản 3 và điều 3 của TT130/2016/TT-BTC kể từ ngày 01/07/2016 mức phạt nộp chậm tờ khai thuế gtgt và những tờ khai thuế khác sẽ được quy định cụ thể trong từng trường hợp như sau:
– Các khoản tiền nợ thuế phát sinh từ ngày ngày 01/07/2016 số tiền chậm nộp được tính theo tỉ lệ 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp
– Các khoản tiền nợ phát sinh trước ngày 01/07/2016 nhưng vẫn chưa nộp sau ngày 01/07/2016 tính như sau:
• Trước ngày 01/01/2015 tính theo quy định tại Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13,
• Từ ngày 01/01/2015 tính theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế số 71/2014/QH13.
Các mức phạt chậm nộp tiền thuế theo quy định pháp luật
1. Mức phạt chậm nộp thuế được chia thành 3 hình thức cụ thể như sau áp dụng với cả hình thức chậm nộp tờ khai thuế gtgt
+ Trước ngày 01/01/2015:
• Số ngày chậm nộp < 90 ngày:
Số tiền phạt = Số tiền thuế chậm nộp x 0,05% x Số ngày chậm nộp
• Số ngày chậm nộp > 90 ngày:
Số tiền phạt = Số tiền thuế chậm nộp x 0,07% x (Tổng số ngày chậm nộp – 90)
+ Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/06/2016:
Số tiền phạt = Số tiền thuế chậm nộp x 0,05% x Số ngày chậm nộp
+ Từ ngày 01/07/2016
Số tiền phạt = Số tiền thuế chậm nộp x 0,03% x Số ngày chậm nộp
Lưu ý khi tính tiền phạt nộp chậm tờ khai và tiền thuế: Số ngày tính chậm nộp tiền thuế được tính gồm cả những ngày nghỉ lễ, tết theo quy định. Các tính này áp dụng tính thừ ngày liền kề sau ngày cuối cùng hạn nộp thuế. Thời hạn nộp thuế được ghi trong thông báo hoặc quyết định xử lý vi phạm tiền thuế do cơ quan chức năng quy định để nộp thuế vào ngân sách nhà nước.
Nếu bạn chưa có kinh nghiệm về các khóa học kế toán hãy tham khảo ngayKhóa học kèm riêng kế toán
Rate this post