Trang chủ TIN TỨC Cách tính thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

Cách tính thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

5/5 - (6 bình chọn)

Hướng dẫn Cách tính thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu theo CIF và FOB

Công thức tính thuế gtgt hàng nhập khẩu như sau:

Thuế GTGT hàng nhập khẩu = (Giá tính thuế + thuế nhập khẩu + thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)) x% thuế suất thuế GTGT

Trong đó:

– Giá tính thuế: Được tính theo 2 trường hợp: theo CIF hoặc FOB

+ Tính theo FOB:

Giá tính thuế = Giá FOB + Chi phí vận tải + chi phí bảo hiểm (nếu có)

Với FOB: là giá mua chưa bao gồm chi phí vận tải (F), phí bảo hiểm (I) (người mua phải trả thêm chi phí vận tải và chi phí bảo hiểm).

+ Tính theo CIF:

Giá tính thuế = Giá FOB

Với CIF: là giá mua đã bao gồm cả chi phí vận tải (F), phí bảo hiểm (I) (người mua không phải trả thêm chi phí nào khác).

– Thuế nhập khẩu:

Thuế nhập khẩu = Số lượng x giá tính thuế x thuế suất thuế nhập khẩu.

Với:

+ Số lượng: số lượng hàng hóa, sản phẩm nhập khẩu

+ Giá tính thuế: giá theo CIF hoặc FOB ở trên

+ Thuế suất thuế nhập khẩu: được quy định tại Thông tư 216/2009/TT­BTC.

Ví dụ về cách tính thuế GTGT hàng nhập khẩu:

Ví dụ: Công ty A có nhập khẩu 500 cây thuốc lá Cigar La Habana với giá theo CIF là 100USD/Cây. Tỉ giá ngoại tệ khi đó là 1USD = 20.000vnđ.

Trong đó: thuế nhập khẩu là 40%, thuế tiêu thụ đặc biệt với mặt hàng thuốc lá là 70%, thuế GTGT là 10%

Yêu cầu: Tính thuế giá trị gia tăng phải nộp, thuế nhập khẩu phải nộp, thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp.

Bài giải:

Thuế nhập khẩu phải nộp:

Thuế nhập khẩu = Số lượng x giá tính thuế x thuế suất thuế nhập khẩu

= 500 x 100 x 20.000 x 40% = 400.000.000đ

Thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp:

Thuế TTĐB hàng nhập khẩu = Giá tính thuế TTĐB x Thuế suất thuế TTĐB

= (500 x 100 x 20.000 + 400.000.000) x 70% = 980.000.000đ

Thuế GTGT phải nộp:

Thuế GTGT hàng nhập khẩu = (Giá tính thuế + thuế nhập khẩu + thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)) x % thuế suất thuế GTGT

            = (500 x 100 x 20.000 + 400.000.000 + 980.000.000) x 10% = 238.000.000đ