Trang chủ TIN TỨC Cách tính thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

Cách tính thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

Hướng dẫn Cách tính thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu theo CIF và FOB

Công thức tính thuế gtgt hàng nhập khẩu như sau:

Thuế GTGT hàng nhập khẩu = (Giá tính thuế + thuế nhập khẩu + thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)) x% thuế suất thuế GTGT

Trong đó:

– Giá tính thuế: Được tính theo 2 trường hợp: theo CIF hoặc FOB

+ Tính theo FOB:

Giá tính thuế = Giá FOB + Chi phí vận tải + chi phí bảo hiểm (nếu có)

Với FOB: là giá mua chưa bao gồm chi phí vận tải (F), phí bảo hiểm (I) (người mua phải trả thêm chi phí vận tải và chi phí bảo hiểm).

+ Tính theo CIF:

Giá tính thuế = Giá FOB

Với CIF: là giá mua đã bao gồm cả chi phí vận tải (F), phí bảo hiểm (I) (người mua không phải trả thêm chi phí nào khác).

– Thuế nhập khẩu:

Thuế nhập khẩu = Số lượng x giá tính thuế x thuế suất thuế nhập khẩu.

Với:

+ Số lượng: số lượng hàng hóa, sản phẩm nhập khẩu

+ Giá tính thuế: giá theo CIF hoặc FOB ở trên

+ Thuế suất thuế nhập khẩu: được quy định tại Thông tư 216/2009/TT­BTC.

Ví dụ về cách tính thuế GTGT hàng nhập khẩu:

Ví dụ: Công ty A có nhập khẩu 500 cây thuốc lá Cigar La Habana với giá theo CIF là 100USD/Cây. Tỉ giá ngoại tệ khi đó là 1USD = 20.000vnđ.

Trong đó: thuế nhập khẩu là 40%, thuế tiêu thụ đặc biệt với mặt hàng thuốc lá là 70%, thuế GTGT là 10%

Yêu cầu: Tính thuế giá trị gia tăng phải nộp, thuế nhập khẩu phải nộp, thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp.

Bài giải:

Thuế nhập khẩu phải nộp:

Thuế nhập khẩu = Số lượng x giá tính thuế x thuế suất thuế nhập khẩu

= 500 x 100 x 20.000 x 40% = 400.000.000đ

Thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp:

Thuế TTĐB hàng nhập khẩu = Giá tính thuế TTĐB x Thuế suất thuế TTĐB

= (500 x 100 x 20.000 + 400.000.000) x 70% = 980.000.000đ

Thuế GTGT phải nộp:

Thuế GTGT hàng nhập khẩu = (Giá tính thuế + thuế nhập khẩu + thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)) x % thuế suất thuế GTGT

            = (500 x 100 x 20.000 + 400.000.000 + 980.000.000) x 10% = 238.000.000đ

5/5 - (7 bình chọn)