Trang chủ KINH NGHIỆM KẾ TOÁN Lý do cho ngày tồn kho cao?

Lý do cho ngày tồn kho cao?

Nội dung bài viết

Lý do cho ngày tồn kho cao?

 

Số ngày bán hàng tồn kho cao khi doanh thu hàng tồn kho thấp. 

 

Vì doanh thu của hàng tồn kho gắn liền với doanh thu và lượng hàng tồn kho trung bình, những thay đổi trong bán hàng hoặc hàng tồn kho có thể gây ra số ngày tồn kho cao. 

 

Ví dụ, nếu một công ty đã duy trì số lượng hàng tồn kho của nó, nhưng các yếu tố kinh tế gây ra sự sụt giảm doanh số đáng kể, số ngày tồn kho của công ty sẽ tăng đáng kể. 

 

Nếu một nhà bán lẻ tăng hàng tồn kho của mình để tạo ra doanh số bán hàng bổ sung, nhưng doanh thu không tăng thì sẽ có sự gia tăng số ngày kiểm kê.

Hạn chế của tỷ lệ doanh thu hàng tồn kho là gì?

Một hạn chế của tỷ lệ doanh thu hàng tồn kho là nó cho bạn biết số lần trung bình mỗi năm mà hàng tồn kho của một công ty đã được bán. Ví dụ: nếu trong năm qua, một công ty đã có doanh thu 7 triệu USD, chi phí hàng hoá đã bán là 5 triệu USD và chi phí hàng tồn kho trung bình là 1 triệu USD, doanh thu của công ty khoảng trung bình 5 (5 triệu USD chi phí bán hàng chia cho Chi phí hàng tồn kho 1 triệu đô la). Tỷ lệ doanh thu là 5 cho thấy trung bình hàng tồn kho đã chuyển qua lại 72 hoặc 73 ngày một lần (360 hoặc 365 ngày mỗi năm chia cho doanh thu 5). 

 

Tuy nhiên, tỷ lệ doanh thu trung bình là 5 có thể giấu một số chi tiết quan trọng. Điều gì sẽ xảy ra nếu bốn mặt hàng chiếm 40% doanh số bán hàng và tài khoản của công ty chỉ với 10% chi phí hàng tồn kho? Các mặt hàng bán nhanh này sẽ có tỷ lệ doanh thu là 20 (chi phí bán hàng là 2 triệu đô la Mỹ chia cho chi phí hàng tồn kho trung bình là 100.000 đô la), nghĩa là các mặt hàng này quay vòng 18 ngày một lần (360 ngày chia cho doanh thu là 20). Điều này có nghĩa là các mặt hàng còn lại trong hàng tồn kho sẽ có chi phí bán hàng là $ 3,000,000 và chi phí hàng tồn kho trung bình sẽ là $ 900,000. Do đó, phần lớn các mặt hàng trong hàng tồn kho sẽ có tỷ lệ doanh thu trung bình 3,3 (3.000.000 đô la Mỹ chia cho 900.000 đô la). Nói cách khác, phần lớn các mặt hàng đang quay lại trung bình mỗi 109 ngày (360 ngày chia cho tỷ lệ doanh thu 3,3). Đó là một sự khác biệt đáng kể so với 72 ngày đầu tiên mà chúng tôi tính toán trên tổng số. 

 

Mọi người trong công ty có thể vượt qua những thiếu sót được mô tả ở trên, vì họ có quyền truy cập vào tất cả các chi tiết bán hàng và hàng tồn kho. Báo cáo được tạo bằng máy tính có thể tính tỷ lệ doanh thu hàng tồn kho và số ngày bán hàng trong kho cho mỗi mặt hàng đã bán và / hoặc giữ trong kho . Bằng cách xem xét từng mục, các mục chuyển động chậm sẽ không bị ẩn sau trung bình.

 

 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Rate this post