Trang chủ KINH NGHIỆM KẾ TOÁN Giảm thuế thu nhập cá nhân

Giảm thuế thu nhập cá nhân

Bộ Tài chính cho rằng: Thực tế thực hiện nhiều ý kiến phản ánh cho rằng Biểu thuế lũy tiến từng phần hiện hành là không hợp lý dẫn đến nhiều vướng mắc.

Cụ thể quá nhiều bậc, giãn cách giữa ở các bậc thấp quá hẹp dễ dẫn đến nhảy bậc thuế khi tổng hợp thu nhập vào cuối năm làm tăng số thuế phải nộp, số lượng phải quyết toán thuế tăng một cách không cần thiết trong khi số thuế phải nộp thêm không nhiều.

Ngoài ra, thu nhập tính thuế ở từng bậc theo số lẻ dẫn đến khó nhớ, người nộp thuế khó khăn trong việc tự xác định số thuế phải nộp.

 

Do đó Bộ Tài chính đề nghị Chính phủ cho sửa đổi Biểu thuế lũy tiến từng phần theo hướng giảm số bậc thuế chỉ còn 5 bậc đồng thời quy định khoảng cách rộng ở các bậc thấp; Điều chỉnh thu nhập tính thuế ở từng bậc theo số chẵn.

 

Cụ thể, với thu nhập từ 10 triệu đồng trở xuống, người dân phải nộp thuế 5%. Còn thu nhập trên 10-30 triệu đồng, thuế suất 10% (hiện nay mức thu nhập này phải đóng thuế 15-20%). Người dân thu nhập trên 30-50 triệu đồng, thuế suất 20% (hiện nay mức đóng khoảng 25%); trên 50-80 triệu đồng, thuế suất 28% (mức thuế hiện hành khoảng 30%); trên 80 triệu đồng, thuế suất 35% (không thay đổi so với mức thuế hiện hành).

 

Ngoài ra, Bộ Tài chính đề xuất Chính phủ cho bổ sung quy định giảm 50% thuế Thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của các cá nhân là nhân lực công nghệ cao làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin, nông nghiệp, chế biến nông sản thuộc: dự án ứng dụng công nghệ cao, dự án sản xuất sản phẩm công nghệ cao thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển, danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển.

 

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng tính đến phương án bỏ quyết toán thuế, cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công tính thuế Thu nhập cá nhân hàng tháng theo biểu thuế lũy tiến. Cuối năm tổ chức chi trả có trách nhiệm tính lại theo thu nhập bình quân 12 tháng để xác định cá nhân phải nộp thêm hoặc nộp thừa và tự bù trừ cho cá nhân.

 

Lần sửa đổi này, Bộ Tài chính không đề xuất sửa đổi mức giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân. Từ tháng 7/2013 đến nay mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng, mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng.

Rate this post