Trang chủ KINH NGHIỆM KẾ TOÁN Kế toán kép là gì?

Kế toán kép là gì?

Nội dung bài viết

Kế toán kép là gì?

 

Kế toán kép, đề cập đến hệ thống 500 năm tuổi, trong đó mỗi giao dịch tài chính của một công ty được ghi lại với một mục nhập vào ít nhất hai trong mình các tài khoản sổ cái tổng hợp . 

 

Ví dụ, nếu một công ty vay mượn 10.000 $ từ ngân hàng của mình, của công ty tài khoản tài sản tiền được tăng lên với một mục ghi nợ là $ 10,000 và vay tài khoản trách nhiệm của công ty phải nộp được tăng lên với một mục tín dụng của $ 10,000. Nếu công ty đã trả lại $ 3000 công ty sẽ giảm số tiền trong tài khoản tiền mặt của nó với một mục tín dụng của $ 3000 và sẽ giảm số dư trong tài khoản phải trả cho vay của mình bằng một mục ghi nợ của $ 3.000. 

 

Khi công ty trả tiền thuê hàng tháng là $ 2.000, một tín dụng nhập cảnh của $ 2000 sẽ được thực hiện trong tài khoản tiền mặt của nó và một mục ghi nợ $ 2,000 sẽ được thực hiện trong tài khoản của thuê Chi phí của nó. Nếu một công ty thu thập $ 500 khách hàng đã từng mua hàng về tín dụng, công ty sẽ làm cho một mục ghi nợ của $ 500 trong tài khoản tiền mặt của nó và sẽ làm cho một mục tín dụng của $ 500 trong tài khoản tài khoản tài sản của nó phải thu. 

 

Đúp vào sổ sách kế toán yêu cầu các khoản nợ phải luôn cân bằng với các khoản tín dụng. Phức tạp ngày nay kế toán phần mềm sẽ có các kép yêu cầu ghi vào mã của nó. Điều này sẽ ngăn chặn nhiều lỗi xảy ra trong quá khứ khi sổ sách kế toán được thực hiện bằng tay.

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Rate this post