Trang chủ KINH NGHIỆM KẾ TOÁN Tải liệu ôn thi chứng chỉ thuế mới nhất năm 2018

Tải liệu ôn thi chứng chỉ thuế mới nhất năm 2018

Tài liệu ôn thi chứng chỉ thuế năm 2018 – 2019 dành cho các bạn đang muốn tự ôn để thi chứng chỉ hành nghề thuế

Các vấn đề cần nắm vững để ôn thi chứng chỉ thuế năm 2018 – 2019 như sau:

1 THUẾ GTGT:

      Thuế giá trị gia tăng là một loại thuế gián thu đánh trên khoản giá trị tăng thêm cuả hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng và được nộp vào ngân sách Nhà nước theo mức độ tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ. Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 do Quốc hội ban hành ngày 03/06/2008. Trong giai đoạn 2013-2015, Bộ Tài chính ban hành 1 Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và 3 thông tư sửa đổi bổ sung một số điều.

   •Thông tư 219/2013/TT-BTC – Hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT

    • Thông tư 119/2014/TT-BTC – Sửa đổi, bổ sung một số điều     

    • Thông tư 151/2014/TT-BTC – Sửa đổi, bổ sung một số điều

    • Thông tư 26/2015/TT-BTC – Sửa đổi, bổ sung một số điều

ôn thi chứng chỉ hành nghề thuế

2. HÓA ĐƠN:

Quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dụng dịch vụ sẽ bao gồm 4 thông tư chính:

     • Thông tư 39/2014/TT-BTC – Quy định về hóa đơn chứng từ

     • Thông tư 10/2014/TT-BTC – Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

      • Thông tư 119/2014/TT-BTC – Sửa đổi, bổ sung một số điều     

     • Thông tư 26/2015/TT-BTC – Sửa đổi, bổ sung một số điều

3. THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

      • Thông tư 78/2014/TT-BTC – Hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN

     • Thông tư 119/2014/TT-BTC – Sửa đổi, bổ sung một số điều     

    • Thông tư 151/2014/TT-BTC – Sửa đổi, bổ sung một số điều

4. THUẾ TNCN

     • Thông tư 111/2013/TT-BTC – Hướng dẫn thi hành Luật thuế TNCN

     • Thông tư 119/2014/TT-BTC – Sửa đổi, bổ sung một số điều     

     • Thông tư 151/2014/TT-BTC – Sửa đổi, bổ sung một số điều

5. THUẾ NHÀ THẦU

      • Thông tư 103/2014/TT-BTC – Hướng dẫn thực hiện thuế nhà thầu

6. THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

      • Thông tư 05/2012/TT-BTC – Hướng dẫn thi hành Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt

7. THUẾ MÔI TRƯỜNG

      • Thông tư 152/2011/TT-BTC – Hướng dẫn thi hành Luật thuế Bảo vệ môi trường

      • Thông tư 30/2013/TT-BTC – Hướng dẫn hoàn thuế Bảo vệ môi trường

8. THUẾ ĐẤT

      • Thông tư 120/2011/TT-BTC – Hướng dẫn thi hành Luật thuế Sử dụng đất Nông nghiệp

      • Thông tư 153/2011/TT-BTC – Hướng dẫn thi hành Luật thuế Sử dụng đất phi Nông nghiệp

      • Thông tư 76/2014/TT-BTC – Hướng dẫn thu tiền Sử dụng đất.

      • Thông tư 77/2014/TT-BTC – Hướng dẫn thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

9. PHÍ, LỆ PHÍ

      • Thông tư 34/2013/TT-BTC – Hướng dẫn Lệ phí trước bạ

10.QUẢN LÝ THUẾ:

• Thông tư 156/2013/TT-BTC – Hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế.

• Thông tư 166/2013/TT-BTC – Xử phạt vi phạm lĩnh vực thuế

• Thông tư 119/2014/TT-BTC – Sửa đổi, bổ sung một số điều

• Thông tư 151/2014/TT-BTC – Sửa đổi, bổ sung một số điều

• Thông tư 26/2015/TT-BTC – Sửa đổi, bổ sung một số điều

Bạn cần bổ sung kiến thức thuế và kỹ năng thực tế tham khảo: Lớp học kế toán thuế

Các khóa học bạn nên tham khảo tại: Khóa học kế toán

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

5/5 - (1 bình chọn)