Trang chủ KINH NGHIỆM KẾ TOÁN Chi đám hiếu hỉ cho người lao động tính thuế như thế...

Chi đám hiếu hỉ cho người lao động tính thuế như thế nào

Người lao động có đám hiếu hỉ thường thì doanh nghiệp sẽ hỗ trợ các phần cho nhân viên, Vậy việc chi đám hiếu hỉ cho người lao động có được tính thuế không ?

Về thuế thu nhập cá nhân

Điều 11, Khoản 5 Thông tư 92/2015/TT-BTC bổ sung tiết g.10 điểm g khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về những khoản thu nhập được miến thuế như sau:

“g.10) Khoản tiền nhận được do tổ chức, cá nhân trả thu nhập chi đám hiếu, hỉ cho bản thân và gia đình người lao động theo quy định chung của tổ chức, cá nhân trả thu nhập và phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp”

Căn cứ theo quy định trên, chi đám hiểu hỉ cho người lao động và gia đình người lao động nếu được quy định trong các văn bản của doanh nghiệp, và trong mức 1 tháng lương bình quân thực hiện của doanh nghiệp trong năm, là khoản chi được miễn thuế thu nhập cá nhân

chi đám hiếu hỉ để tính thuế

Về thuế thu nhập doanh nghiệp

Điều 4  Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC)  quy định về những chi chí không được trừ như sau:

“2.30. Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế, trừ các khoản chi sau:

– Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con  của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động; chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động (trừ khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.6, bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.11 Điều này) và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác. Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.”

Căn cứ theo quy định trên, chi đám hiểu hỉ cho người lao động và gia đình người lao động được tính vào chi phí được trừ, nếu:

1.1  Được quy định trong :

Quy chế tài chính.

Hợp đồng lao động

Thỏa ước lao động tập thể.

1.2 Trong  mức 1 tháng lương bình quân thực hiện của doanh nghiệp

1.3 Có các chứng từ hợp lệ như:

Đề nghị của công đoàn, bộ phận phụ trách người lao động

Phê duyệt của cấp có thẩm quyền

Chứng từ, văn bản xác nhận đám hiếu hỉ như : Giấy đăng ký kết hôn, giấy báo tử…

Chứng từ chi do người lao động hoặc đại diện cho người lao động ký nhận

Khai giảng lớp học thực hành kế toán thuế uy tín chất lượng – cam kết học xong làm được việc

Hotline: 0777257357͗

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

5/5 - (2 bình chọn)