Trang chủ Việc làm kế toán Mô tả công việc của kế toán tiền mặt mới nhất 2022

Mô tả công việc của kế toán tiền mặt mới nhất 2022

Công việc của kế toán tiền mặt là gì?

Tiền mặt là khoản tiền ở quỹ của công ty, dùng để phục vụ cho việc chi tiêu hàng ngày cũng như thuận tiện cho việc thanh toán các khoản phải trả. Kế toán tiền mặt thực hiện công việc theo dõi và ghi nhận mọi hoạt động liên quan đến thu, chi tiền mặt tại quỹ, theo dõi tồn quỹ tiền mặt hàng ngày từ đó để có kế hoạch chuẩn bị dòng tiền cho việc thu chi phục hoạt động sản xuất kinh doanh nội bộ.

Mô tả công việc của kế toán tiền mặt:

  • Kế toán phải lập các chứng từ thu chi theo dúng chế độ .
  • Khi hạch toán tiền mặt phải sử dụng một đơn vị tiền tệ duy nhất là đồng Việt Nam
  • Chỉ được xuất tiền ra khỏi quỹ khi có đày đủ các chứng từ hợp lệ, tiền mặt phải được bảo quản trong két an toàn , chống mất trộm , chống cháy, chống mối xông.
  • Mọi nghiệp vụ liên quan đến thu, chi tiền mặt, giữ gìn, bảo quản do thủ quỹ chịu trách nhiệm thực hiện, thủ quỹ là người được thủ trưởng doanh nghiệp bổ nhiệm và chịu trách nhiệm giữ quỹ. Thủ quỹ không dược nhờ người khác làm thay, trong trường hợp cần thiết phải làm thủ tục uỷ quyền cho người khác làm thay và được sự đồng ý bằng văn bản của giám đốc doanh nghiệp.
  • Thủ quỹ phải thường xuyên kiểm tra quỹ, đảm bảo lượng tiền tồn quỹ phải phù hợp với số dư trên sổ quỹ. Hàng ngày sau khi thu chi tiền xong kế toán phải vào sổ quỹ, cuối ngày lập báo cáo quỹ và nộp lên cho kế toán.
  • Hàng ngày sau khi nhận được báo cáo quỹ kèm theo các chứng từ gốc do thủ quỹ gửi lên kế toán phải tiến hành kiểm tra đối chiếu số liệu trên từng chứng từ với số liệu trên sổ quỹ. Sau khi kiểm tra xong, kế toán tiến hành định khoản và ghi vào sổ tổng hợp TKTM.
mô tả công việc của kế toán tiền mặt
Kế toán tiền mặt thực hiện công việc theo dõi và ghi nhận mọi hoạt động liên quan đến thu, chi tiền mặt tại quỹ, theo dõi tồn quỹ tiền mặt hàng ngày

Tài khoản và các chứng từ sổ sách sử dụng:

Tài khoản sử dụng: TK 1111 – Tiền mặt

Chứng từ sổ sách sử dụng:

+Giấy đề nghị tạm ứng.

+Phiếu chi.

+Sổ quỹ tiền mặt.

+Chứng từ ghi sổ.

+Sổ chi tiết tài khoản tiền mặt.

+ Sổ cái.

Nếu bạn chưa có kinh nghiệm làm kế toán tiền mặt mời bạn tham khảo thêm khóa học thực hành kế toán tại trung tâm kế toán hà nội

Bạn ở đâu cũng có thể tìm được địa chỉ học kế toán thực hành gần nhất với công ty hoặc nơi ở của bạn

Chúc bạn thành công !

5/5 - (2 bình chọn)