Trang chủ Công ty Mã số thuế Công Ty TNHH Giày Nam Cao Vicado

Mã số thuế Công Ty TNHH Giày Nam Cao Vicado

STT Tên ngành Mã ngành   1 Đại lý, môi giới, đấu giá 4610   2 Đại lý   46101 3 Môi giới   46102 4 Đấu giá   46103 5 Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641   6 Bán buôn vải   46411 7 Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác 46412 8 Bán buôn hàng may mặc   46413 9 Bán buôn giày dép   46414 10 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669   11 Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp 46691 12 Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)   46692 13 Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh   46693 14 Bán buôn cao su   46694 15 Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt   46695 16 Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép   46696 17 Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại   46697 18 Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu   46699 19 Bán buôn tổng hợp   46900 20 Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 47110 21 Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh 4771   22 Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh   47711 23 Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh   47712 24 Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng chuyên doanh 47713 25 Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782   26 Bán lẻ hàng dệt lưu động hoặc tại chợ   47821 27 Bán lẻ hàng may sẵn lưu động hoặc tại chợ   47822 28 Bán lẻ giày dép lưu động hoặc tại chợ   47823

5/5 - (1 bình chọn)