Trang chủ Công ty Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Cơ Điện Long Phát

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Cơ Điện Long Phát

STT Tên ngành Mã ngành   1 Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210   2 Xây dựng công trình đường sắt   42101 3 Xây dựng công trình đường bộ   42102 4 Xây dựng công trình công ích   42200 5 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác   42900 6 Phá dỡ   43110 7 Chuẩn bị mặt bằng   43120 8 Lắp đặt hệ thống điện   43210 9 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí 4322   10 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước   43221 11 Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí   43222 12 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác   43290 13 Hoàn thiện công trình xây dựng   43300 14 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác   43900 15 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649   16 Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác   46491 17 Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế   46492 18 Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh   46493 19 Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh   46494 20 Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện   46495 21 Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự   46496 22 Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm   46497 23 Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao   46498 24 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu   46499 25 Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm   46510 26 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông   46520 27 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp   46530 28 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659   29 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng 46591 30 Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện) 46592 31 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày   46593 32 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi) 46594 33 Bán buôn máy móc, thiết bị y tế   46595 34 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu 46599 35 Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662   36 Bán buôn quặng kim loại   46621 37 Bán buôn sắt, thép   46622 38 Bán buôn kim loại khác   46623 39 Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác   46624 40 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663   41 Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến   46631 42 Bán buôn xi măng   46632 43 Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi   46633 44 Bán buôn kính xây dựng   46634 45 Bán buôn sơn, vécni   46635 46 Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh   46636 47 Bán buôn đồ ngũ kim   46637 48 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng   46639 49 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh 4752   50 Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh   47521 51 Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh   47522 52 Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh   47523 53 Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh 47524 54 Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh 47525 55 Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh 47529 56 Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh 47530 57 Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh 4759   58 Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh 47591 59 Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh 47592 60 Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng chuyên doanh 47593 61 Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh   47594 62 Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh 47599 63 Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 47610 64 Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh 47620 65 Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh 47630 66 Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh   47640

5/5 - (1 bình chọn)