Trang chủ EXCEL Tính chi phí đơn đặt hằng bằng excel 2007 2010 2013

Tính chi phí đơn đặt hằng bằng excel 2007 2010 2013

Bạn có thể biết rằng chúng ta đang phí $ 5,99 cho vận chuyển trên tất cả các đơn đặt hàng của mình. Vâng, chúng ta sẽ bắt đầu cung cấp miễn phí vận chuyển nếu tổng số phụ của một thứ tự là 100 ít nhất là $ . Bạn nghĩ bạn có thể cập nhật hóa đơn của chúng tôi để tính toán này tự động? “

Bài học này là phần 1 của 5 trong một loạt. Các bài học khác trong đơn vị này sẽ xây dựng các ví dụ tương tự và thêm các loại khác nhau của các chức năng. Trước khi tiếp tục, bạn sẽ muốn chắc chắn rằng bạn là công thức việc tạo thoải mái. Nếu bạn muốn thực hành nhiều hơn, bạn có thể làm việc thông qua một số các trước Excel Công thức bài học.

Một khi bạn đã tải về bảng tính của chúng tôi , mở tập tin trong Excel hoặc một ứng dụng bảng tính. Có vẻ như chúng ta có một hóa đơn đặt hàng. Có thông tin về thứ tự, cùng với một số công thức để tính toán thuế, lệnh tổng phụ, và tổng chi phí đặt hàng.

Làm thế nào chúng ta có thể giải quyết vấn đề này?

 

Nếu tổng số phụ cho một đơn đặt hàng ít nhất là $ 100, vận chuyển nên được miễn phí. Nếu không, nó có giá $ 5,99. Chúng ta có thể sử dụng các NẾU chức năng để giải quyết vấn đề này. Như bạn có thể nhớ từ bài học của chúng tôi về Sử Dụng Chức Năng NẾU , chúng ta có thể sử dụng nó để kiểm tra một điều kiện và sau đó viết một cái gì đó trong một tế bào phụ thuộc vào kết quả. Trong ví dụ này, hàm IF có thể cho chúng tôi biết liệu tổng phụ là ít nhất $ 100 và sau đó thiết lập các chi phí vận chuyển tùy thuộc vào kết quả.

 

Viết chức năng

 

Đối số đầu tiên thiết lập điều kiện IF chức năng sẽ kiểm tra: Trong ví dụ này, nếu giá trị trong tế bào D6 là lớn hơn hoặc bằng 100. Vì vậy, số đầu tiên của chúng tôi sẽ được D6> = 100 .

Đối số thứ hai kể về chức năng gì để viết nếu điều kiện là đúng . Trong ví dụ này, nếu giá trị lớn hơn hoặc bằng 100, chúng tôi muốn nó viết “0” trong tế bào. Vì vậy, số thứ hai của chúng tôi sẽ là 0 .

Đối số thứ ba kể về chức năng gì để viết nếu điều kiện là sai : Trong ví dụ này, nếu giá trị nhỏ hơn 100, chúng tôi muốn nó sử dụng giá trị từ G3 bào (5,99). Vì vậy, số thứ ba của chúng tôi sẽ được $ G $ 3 (chúng tôi sẽ sử dụng một tham chiếu tuyệt đối ở đây chỉ trong trường hợp chúng tôi di chuyển công thức này trong tương lai).

Đây là chức năng của chúng tôi: = IF (D6> = 100,0, $ G $ 3) . Chúng tôi sẽ nhập chức năng này vào ô D7 .

 

tinh-toan-don-dat-hang-bang-excel

 

Nếu bạn nhập hàm một cách chính xác, chi phí vận chuyển nên thay đổi từ $ 5,99 đến $ 0,00 . Đó là bởi vì các thứ tự Subtotal là hơn $ 100.

 

Nếu bạn muốn kiểm tra các chức năng, thay đổi giá trị trong ô C2 từ 2 đến 1 . Bởi vì Order Subtotal là bây giờ ít hơn $ 100, các chi phí vận chuyển nên thay đổi từ $ 0.00 đến $ 5,99.

 

tinh-toan-don-dat-hang-bang-excel-2010

 

OK-chúng tôi có đang hoạt động thực sự tốt! Chúng tôi đã sẵn sàng để gửi trở lại đây!

 

 

Chúc bạn thành công !

Rate this post