Trang chủ KINH NGHIỆM KẾ TOÁN Cách xử lý trường hợp viết sai hóa đơn GTGT đã giao...

Cách xử lý trường hợp viết sai hóa đơn GTGT đã giao cho khách hàng

Nội dung bài viết

Hướng dẫn cách xử lý các trường hợp sai sót khi viết sai hóa đơn đã giao cho khách hàng và đã khai thuế

Vấn đề viết sai hóa đơn là việc thường xảy ra đối với các bạn kế toán mới bước chân vào nghề, nhiều bạn khi viết sai hóa đơn còn giao nhận cho khách hàng và làm các thủ tục kê khai thuế rồi mới phát hiện ra, ngoài ra khi tiếp nhận hóa đơn cũng thế chúng ta cần biết cách tra cứu hóa đơn để tránh bị mắc lừa gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới doanh nghiệp

viết sai hóa đơn

Những sai sót thường gặp khi viết sai hóa đơn GTGT đã giao cho khách hàng và đã khai thuế:

  • Sai số lượng hàng hóa
  • Viết sai đơn giá
  • Viết sai thuế suất thuế giá trị gia tăng
  • Viết sai tiền thuế giá trị gia tăng

Cách xử lý trường hợp viết sai hóa đơn:

Áp dụng tại điều 20 của thông tư 39/2014/TT-BTC kế toán có thể viết hóa đơn điều chỉnh bằng cách trên hóa đơn ghi rõ ngày điều chỉnh(tăng hoặc giảm) số lương hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế gtgt, ký hiệu hóa đơn…

Dưới đây Trung tâm kế toán Hà Nội sẽ thống kê 2 tình huống sai sót khi viết hóa đơn thường gặp và hướng dẫn cách xử lý điều chỉnh hóa đơn viết sai khi đã giao cho khách hàng và đã khai thuế

TÌNH HUỐNG 1:

Công ty CP Minh Thu mua 10 chiếc máy tính Acer của Công ty CP nội thất Hảo Tâm, đơn giá chưa thuế giá trị gia tăng: 11.000.000đ/chiếc, Hóa đơn số 0000068, ký hiệu: AB/14P, ngày 20/01/2014. Công ty CP Minh Thu đã thanh toán tiền hàng, đã nhận hóa đơn, nhận đủ hàng và đã kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng, đã nộp tờ khai tháng 01/2014 vào ngày 18/02/2014. Ngày 26/02/2014 Công ty CP nội thất Hảo Tâm phát hiện sai về thuế suất thuế GTGT là 5% , thuế suất thuế GTGT của máy tính đúng là 10% trên hóa đơn sau khi đã kê khai thuế. 

Xem thêm : thành lập doanh nghiệp tại tây hồ  &&&  thành lập công ty tại thanh trì

CÁCH XỬ LÝ:

Kế toán phải làm điều chỉnh tăng thuế suất của máy tính Acer.

– Sau khi phát hiện ra sai sót thì bên Công ty CP nội thất Hảo Tâm và Công ty CP Minh Thu phải lập biên bản ghi nhận rõ sai sót bằng văn bản.

– Lập hóa đơn điều chỉnh tăng thuế suất của máy tính theo mẫu sau:

 

Mẫu số: 01GTKT3/001

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

                                                                                               Ký hiệu: AB/14P

                              Liên 3: Nội Bộ                                     Số:    0000168   

                                  Ngày 26 tháng 02 năm 2014

Đơn vị bán hàng:  Công ty CP nội thất Hảo Tâm

Mã số thuế:
Địa chỉ:

Điện thoại: …………………………………………. Số tài khoản ………………………………

Họ tên người mua hàng: Nguyễn Thanh Tâm
Tên đơn vị:  Công ty CP Minh Thu 
Mã số thuế:
Địa chỉ:

Hình thức thanh toán:…… CK …………… Số tài khoản………………………

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơnvị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4×5

01

Điều chỉnh tăng thuế suất, tiền thuế của máy tính Acer của HĐ số 0000068, ký hiệu: AB/14P, ngày 20/01/2014

 

 

 

 

            Cộng tiền hàng                                                                         

      Thuế suấtGTGT:   10%                                                                   500.000

Tổng cộng tiền thanh toán:                                                                   500.000

Số tiền viết bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng chẵn./.

Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ, tên)
 

 

Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ, tên)
 

Nguyễn Thanh Tâm

Thủ Trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu ghi rõ họ, tên)
 

TÌNH HUỐNG 2:

Công ty CP Minh Thu mua 10 chiếc máy tính Acer của Công ty CP nội thất Hảo Tâm, đơn giá chưa thuế giá trị gia tăng: 11.000.000đ/chiếc, Hóa đơn số 0000068, ký hiệu: AB/14P, ngày 20/01/2014. Công ty CP nội thất Hảo Tâm đã thanh toán tiền hàng, đã nhận hóa đơn, nhận đủ hàng và đã kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng, đã nộp tờ khai tháng 01/2014 vào ngày 18/02/2014. Ngày 26/02/2014 Công ty CP Minh Thu phát hiện sai về đơn giá của máy tính trên hóa đơn sau khi đã kê khai thuế. Giá chưa thuế GTGT ghi trong hợp đồng kinh tế là 10.000.000 đồng/chiếc.

CÁCH XỬ LÝ

  •  Kế toán bên Công ty CP nội thất Hảo Tâm đã ghi sai đơn giá chưa thuế GTGT, tăng 1.000.000 đồng/chiếc.

Cách xử lý: Kế toán phải làm điều chỉnh giảm đơn giá của máy tính Acer.

– Sau khi phát hiện ra sai sót thì bên Công ty CP nội thất Hảo Tâm và Công ty CP Minh Thu phải lập biên bản ghi nhận rõ sai sót bằng văn bản.

– Lập hóa đơn điều chỉnh giảm đơn giá của máy tính theo mẫu sau:

 

Mẫu số: 01GTKT3/001

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

                                                                                               Ký hiệu: AB/14P

                              Liên 3: Nội Bộ                                     Số:    0000168   

                                  Ngày 26 tháng 02 năm 2014

Đơn vị bán hàng:  Công ty CP nội thất Hảo Tâm

Mã số thuế:
Địa chỉ:

Điện thoại: …………………………………………. Số tài khoản ………………………………

Họ tên người mua hàng: Nguyễn Thanh Tâm
Tên đơn vị:  Công ty CP Minh Thu 
Mã số thuế:
Địa chỉ:

Hình thức thanh toán:…… CK …………… Số tài khoản………………………

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơnvị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4×5

01

Điều chỉnh giảm đơn giá, thành tiền và tiền thuế của máy tính Acer của HĐ số 0000068, ký hiệu: AB/14P, ngày 20/01/2014

Chiếc

10

1.000.000

10.000.000

            Cộng tiền hàng                                                                    10.000.000

       Thuế suất GTGT:   10%                                                               1.000.000

Tổng cộng tiền thanh toán:                                                                 11.000.000

Số tiền viết bằng chữ: Mười một triệu đồng chẵn./.

 

Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ, tên)
 

 

 Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ, tên)
 

Nguyễn Thanh Tâm

 

Thủ Trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu ghi rõ họ, tên)
 

Chú ý: Hóa đơn điều chỉnh giảm bên trên không được ghi số âm.

Hướng dẫn kê khai thuế hóa đơn điều chỉnh

Bên bán: Công ty CP nội thất Hảo Tâm lập hóa đơn điều chỉnh và kê khai vào bảng kê bán ra của kỳ kê khai thuế tháng 02/2014

Bên mua: Công ty CP Minh Thu kê khai vào bảng kê mua vào của kỳ kê khai thuế tháng 02/2014

Chú ý: Để thể hiện là hóa đơn điều chỉnh giảm khi kê khai thuế  để giá trị của tiền hàng và tiền thuế trong ngoặc (…) có nghĩa là kê âm

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

5/5 - (1 bình chọn)