Trang chủ HTKK mới nhất Tải HTKK 4.9.1 ngày 4/8/2022

Tải HTKK 4.9.1 ngày 4/8/2022

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 4.9.1 mới nhất 2022 là Phần mềm HTKK mới nhất ngày 4/8/2022 của Tổng cục thuế. Download phần mềm HTKK mới nhất miễn phí tại đây.

Tải HTKK 4.9.1 ngày 4/8/2022
Tải HTKK 4.9.1 ngày 4/8/2022

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng cụ thể như sau:

  1. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp (eTax)

1.1. Etax phiên bản 3.2.1

–   Nâng cấp tờ khai 05/KK-TNCN (TT92/2015) loại tờ khai bổ sung, khắc phục chức năng “Hoàn thành kê khai” đang bị khóa.

–   Nâng cấp bổ sung chức năng đính kèm phụ lục dạng word, excel kèm theo tờ khai 01/GTGT.

–   Nâng cấp tờ khai 05/KK-TNCN (TT80/2021) khắc phục nội dung đối với tờ khai bổ sung lần 1 mà chưa có tờ khai chính thức thì hệ thống báo null.

–   Nâng cấp tờ khai 03/DL-HDDT đáp ứng hiển thị đúng kỳ kê khai theo tháng hoặc quý tương ứng từ ngày đến ngày trên tờ khai.

1.2. Etax phiên bản 3.2.2

–   Nâng cấp tờ khai 04/GTGT kê khai trực tuyến trên eTax, khi người nộp thuế ấn hoàn thành kê khai, khắc phục nội dung tại mục mẫu số đang hiển thị thông tư “Mẫu số: 04/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính)”.

–   Cập nhật địa bàn hành chính tên: “Thị xã Sầm Sơn” thành “Thành phố Sầm Sơn”.

–   Cập nhật tên cơ quan thuế: “Thị xã Ngã Bảy – Chi cục Thuế khu vực III” thành “Thành phố Ngã Bảy – Chi cục Thuế khu vực III”, “Chi cục Thuế thị xã Dĩ An” thành “Chi cục Thuế thành phố Dĩ An”, “Chi cục Thuế thị xã Thuận An” thành “Chi cục Thuế thành phố Thuận An”

–   Nâng cấp tờ khai 01/TEM đáp ứng hiển thị đầy đủ trường thông tin liên hệ của người nộp thuế và cho phép sửa.

2.Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ cá nhân (iCaNhan)

–     Nâng cấp tờ khai 02/QTT-TNCN (TT80/2021) loại tờ khai bổ sung khắc phục việc không truyền dữ liệu vào mục số thuế thu hồi hoàn trên phụ lục 01/KHBS.

–     Nâng cấp tờ khai 01/CNKD (TT40/2021) loại tờ khai bổ sung, tại phụ lục 01-1/KHBS chỉ tiêu (6) Chênh lệch/Thay đổi giữa số điều chỉnh với số đã kê khai đang hiển thị sai dấu (dấu dương với số liệu âm)

–     Nâng cấp chức năng nhận văn bản chấp nhận/không chấp nhận văn bản đề nghi hoàn thuế mẫu 02/TB-HT từ hệ thống Ký điện tử.

–     Nâng cấp chức năng Tra cứu thông tin NNT bổ sung cho phép tra cứu theo số giấy tờ là CCCD.

–     Nâng cấp tờ khai 04/CNV-TNCN (TT80/2021) đối với tờ khai bổ sung, bổ sung bỏ ràng buộc bắt buộc kê khai phụ lục 04-1/CNV-TNCN.

–     Nâng cấp chức năng tra cứu tờ khai bổ sung cho phép tra cứu tờ khai 04/CNV-TNCN (TT80/2021) theo MST tại chỉ tiêu [05] Mã số thuế trên tờ khai.

–     Nâng cấp tờ khai 03/DL-HDDT đáp ứng hiển thị đúng kỳ kê khai theo tháng hoặc quý tương ứng từ ngày đến ngày trên tờ khai

  1. Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK)

–     Nâng cấp tờ khai thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản (01/TTS): Cập nhật in đúng dữ liệu của chỉ tiêu [17] – Mã số thuế trên tờ khai

–     Nâng cấp tờ khai thuế giá trị gia tăng (04/GTGT): Cập nhật tổng hợp đúng dữ liệu lên 01/KHBS khi điều chỉnh dữ liệu kê khai trong trường hợp tích chọn “Hoạt động thu hộ CQNN có thẩm quyền giao”

–     Nâng cấp tờ khai lệ phí môn bài (01/LPMB): Cập nhật chỉ tiêu (4) – Mã số thuế người nộp lệ phí hoặc mã số địa điểm kinh doanh tại mục “1.Người nộp lệ phí môn bài” mặc định theo chỉ tiêu [05] – Mã số thuế trên tờ khai. Tổng hợp đúng dữ liệu lên 01/KHBS trong trường hợp làm thay đổi tiểu mục hạch toán

–     Nâng cấp tờ khai quyết toán lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ phải nộp ngân sách nhà nước của doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (01/QT-LNCL): Cập nhật tổng hợp đúng dữ liệu lên mục Số thuế phải nộp lên phụ lục phân bổ điều chỉnh tăng/giảm

–     Nâng cấp tờ khai thuế giá trị gia tăng (01/GTGT): Cập nhật không cảnh báo vàng nếu Chỉ tiêu [33] = [32] * 10% – (tổng cột (6) trên PL giảm thuế). Cập nhật hiển thị mặc định STT thứ “1” đối với nhà máy đầu tiên trên phụ lục 01-2/GTGT

–     Nâng cấp tờ khai danh sách số hiệu tài khoản thanh toán (01/DS-TK): Cập nhật bỏ kiểm tra ràng buộc trùng số tài khoản giữa các dòng

–     Nâng cấp tờ khai thuế thu nhập cá nhân (04/CNV-TNCN): Mở cho phép sửa chỉ tiêu [45] trên tờ khai, kiểm tra [45] phải = tổng [40] trên phụ lục, sai khác cảnh báo đỏ. Mở cho phép sửa chỉ tiêu [41] trên tờ khai, kiểm tra  [41] phải = tổng [19] trên phụ lục, sai khác cảnh báo đỏ

–     Nâng cấp tờ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (01/CNKD): cho phép kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt đối với dịch vụ

–     Nâng cấp tờ khai thuế tài nguyên (02/TAIN): không cho phép kê khai loại tài nguyên “Khoáng sản kim loại” (là tài nguyên có thuế suất = 0)

–     Nâng cấp tờ khai thuế bảo vệ môi trường (01/TBVMT): Cập nhật tính đúng số thuế phải nộp theo từng tỉnh trên phụ lục 01-2/TBVMT

          Từ ngày 03/08/2022, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân sử dụng phiên bản ứng dụng tại thông báo này thay cho các phiên bản trước đây.

        Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.

Download HTKK 4.9.1 ngày 4/8/2022:

https://www.fshare.vn/file/7S4VS4X26EAU

 

 

5/5 - (2 bình chọn)