Trang chủ Công ty Mã số thuế Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Ngọc Diệp

Mã số thuế Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Ngọc Diệp

STT Tên ngành Mã ngành   1 Đại lý, môi giới, đấu giá 4610   2 Đại lý   46101 3 Môi giới   46102 4 Đấu giá   46103 5 Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) 4931   6 Vận tải hành khách bằng tàu điện ngầm   49311 7 Vận tải hành khách bằng taxi   49312 8 Vận tải hành khách bằng xe lam, xe lôi, xe máy   49313 9 Vận tải hành khách bằng xe đạp, xe xích lô và xe thô sơ khác   49319 10 Vận tải hành khách đường bộ khác 4932   11 Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh   49321 12 Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu   49329 13 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933   14 Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng   49331 15 Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)   49332 16 Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông   49333 17 Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ   49334 18 Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác   49339 19 Vận tải đường ống   49400 20 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229   21 Dịch vụ đại lý tàu biển   52291 22 Dịch vụ đại lý vận tải đường biển   52292 23 Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu   52299 24 Bưu chính   53100 25 Chuyển phát   53200 26 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510   27 Khách sạn   55101 28 Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày   55102 29 Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày   55103 30 Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự   55104 31 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610   32 Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống   56101 33 Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác   56109 34 Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới…)   56210 35 Dịch vụ ăn uống khác   56290 36 Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630   37 Quán rượu, bia, quầy bar   56301 38 Dịch vụ phục vụ đồ uống khác   56309 39 Xuất bản sách   58110 40 Xuất bản các danh mục chỉ dẫn và địa chỉ   58120 41 Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ   58130 42 Hoạt động xuất bản khác   58190 43 Xuất bản phần mềm   58200

5/5 - (1 bình chọn)