Trang chủ BẢO HIỂM - TIỀN LƯƠNG Ốm đau được hưởng bảo hiểm xã hội như thế nào?

Ốm đau được hưởng bảo hiểm xã hội như thế nào?

Trong quá trình làm việc và lao động người lao động sẽ không tránh khỏi bị ốm đau bệnh tật hay tai nạn. Nhằm hỗ trợ người lao động trong khoảng thời gian này. Chế độ ốm đau của bảo hiểm xã hội được xem như là một chính sách an sinh cần thiết giúp đảm bảo thu nhập và hỗ trợ điều trị cho người lao động. Vậy quy định về điều kiện và mức hưởng đối với chế độ ốm đau là như thế nào? Mời bạn đọc hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Nội dung bài viết

Điều kiện hưởng chế độ ốm đau

Căn cứ Khoản 1, Điều 3, Mục I Thông tư 59/2015/TT-BLDTBXH quy định chi tiết về điều kiện được hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội như sau:

a) Người lao động bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động hoặc điều trị thương tật, bệnh tật tái phát do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế.

b) Người lao động phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 07 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.

c) Lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con mà thuộc một trong các trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này.

Không giải quyết chế độ ốm đau đối với các trường hợp

a) Người lao động bị ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự hủy hoại sức khỏe, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy theo Danh mục ban hành kèm theo Nghị định số 82/2013/NĐ-CP và Nghị định số 126/2015/NĐ-CP. 

b) Người lao động nghỉ việc điều trị lần đầu do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

c) Người lao động bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động trong thời gian đang nghỉ phép hằng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương theo quy định của pháp luật lao động; nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Thời gian và mức hưởng chế độ ốm đau 

Căn cứ theo Điều 5, 6 Thông tư  59/2015/TT-BLDTBXH quy định chi tiết về thời gian và mức hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động đóng BHXH như sau:

Đối với bản thân bị ốm đau

a) Thời gian hưởng 

Người lao động làm việc trong điều kiện bình thường thì được hưởng:

 • Tối đa 30 ngày/năm, nếu đã đóng BHXH dưới 15 năm;
 • Tối đa 40 ngày/năm, nếu đã đóng BHXH từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm;
 • Tối đa 60 ngày/năm, nếu đã đóng BHXH từ đủ 30 năm trở lên;
 • Với ngành nghề nặng nhọc, độc hại: được thêm 10 ngày/năm so với điều kiện bình thường.

b) Mức hưởng 

Mức hưởng chế độ ốm đau được tính căn cứ theo các chỉ số sau:

(1) Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc

(4) Số ngày nghỉ việc được hưởng chế độ ốm đau

>> Công thức tính: 

Mức hưởng chế độ ốm đau = {(1)/24} x 75% x (4)

Chế độ ốm đau của bảo hiểm xã hội được

Người lao động được hưởng chế độ ốm đau khi bị ốm đau bệnh tật.

Đối với trường hợp ốm dài ngày

a) Thời gian hưởng: Theo danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày của Bộ Y Tế.

 • 180 ngày bao gồm nghỉ lễ, tết, nghỉ hàng tuần (75%).
 • Nếu quá 180 ngày thì chỉ tối đa bằng thời gian đóng BHXH

b) Mức hưởng chế độ ốm đau đối với bệnh cần chữa trị dài ngày

Người lao động có thể tính mức hưởng trợ cấp căn cứ theo các yếu tố sau:

(1) Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc

(2) Tỷ lệ hưởng chế độ ốm đau (%)

(3) Số tháng nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau

>> Công thức tính: 

Mức hưởng chế độ ốm đau đối với bệnh cần chữa trị dài ngày = (1) x (2) x (3)

180 ngày đầu được tính theo tỷ lệ 75% của (1)/1 ngày nghỉ hưởng chế độ

Ốm dài ngày >180 ngày. Những ngày sau tính theo công thức:

 • 65% (1) nếu đóng BHXH > 30 năm.
 • 55% (1) nếu đóng BHXH 15 năm < t < 30 năm.
 • 50% (1) nếu đóng BHXH < 15 năm.

Con người lao động bị ốm

a) Thời gian hưởng

 • 20 ngày làm việc/năm nếu con < 3 tuổi
 • 15 ngày làm việc/năm nếu con 3 tuổi < x < 7 tuổi

b) Mức hưởng chế độ ốm đau

Người lao động căn cứ theo các chỉ số sau:

 • (1) Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc
 • (4) Số ngày nghỉ việc được hưởng chế độ ốm đau

>> công thức tính:

Mức hưởng chế độ ốm đau = {(1)/ 24} x 75% x (4)

Như vậy, bài viết trên đã thông tin chi tiết đến người lao động về điều kiện và mức hưởng chế độ ốm đau. Mong rằng, bài viết này sẽ mang đến những thông tin hữu ích cho người lao động.

5/5 - (1 bình chọn)