Trang chủ Công ty Mã số thuế Công Ty Cổ Phần Htd Media Việt Nam

Mã số thuế Công Ty Cổ Phần Htd Media Việt Nam

STT Tên ngành Mã ngành   1 Đại lý, môi giới, đấu giá 4610   2 Đại lý   46101 3 Môi giới   46102 4 Đấu giá   46103 5 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649   6 Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác   46491 7 Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế   46492 8 Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh   46493 9 Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh   46494 10 Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện   46495 11 Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự   46496 12 Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm   46497 13 Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao   46498 14 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu 46499 15 Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm   46510 16 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông   46520 17 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp   46530 18 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659   19 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng 46591 20 Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện) 46592 21 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày 46593 22 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi) 46594 23 Bán buôn máy móc, thiết bị y tế   46595 24 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu 46599 25 Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh 4741   26 Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh 47411 27 Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh   47412 28 Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh   47420 29 Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình 5911   30 Hoạt động sản xuất phim điện ảnh   59111 31 Hoạt động sản xuất phim video   59112 32 Hoạt động sản xuất chương trình truyền hình   59113 33 Hoạt động hậu kỳ   59120 34 Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình 59130 35 Hoạt động chiếu phim 5914   36 Hoạt động chiếu phim cố định   59141 37 Hoạt động chiếu phim lưu động   59142 38 Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc   59200 39 Hoạt động phát thanh   60100 40 Hoạt động truyền hình   60210 41 Chương trình cáp, vệ tinh và các chương trình thuê bao khác 60220 42 Hoạt động viễn thông có dây   61100 43 Hoạt động viễn thông không dây   61200 44 Hoạt động viễn thông vệ tinh   61300 45 Hoạt động viễn thông khác 6190   46 Hoạt động của các điểm truy cập internet   61901 47 Hoạt động viễn thông khác chưa được phân vào đâu   61909 48 Lập trình máy vi tính   62010 49 Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính   62020 50 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính 62090 51 Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan   63110 52 Cổng thông tin   63120 53 Hoạt động thông tấn   63210 54 Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu   63290 55 Hoạt động ngân hàng trung ương   64110 56 Hoạt động trung gian tiền tệ khác   64190 57 Hoạt động công ty nắm giữ tài sản   64200 58 Hoạt động quỹ tín thác, các quỹ và các tổ chức tài chính khác 64300 59 Hoạt động cho thuê tài chính   64910 60 Hoạt động cấp tín dụng khác   64920 61 Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) 64990 62 Bảo hiểm nhân thọ   65110 63 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110   64 Hoạt động kiến trúc   71101 65 Hoạt động đo đạc bản đồ   71102 66 Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước   71103 67 Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác   71109 68 Kiểm tra và phân tích kỹ thuật   71200 69 Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật 72100 70 Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn 72200 71 Quảng cáo   73100 72 Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận   73200 73 Hoạt động thiết kế chuyên dụng   74100 74 Hoạt động nhiếp ảnh   74200 75 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu 7490   76 Hoạt động khí tượng thuỷ văn   74901 77 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu 74909 78 Hoạt động thú y   75000

Rate this post