Trang chủ KINH NGHIỆM KẾ TOÁN Cách làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn mới nhất

Cách làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn mới nhất

Nội dung bài viết

Cách làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng và quý mới nhất

Trước khi làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn người làm kế toán cần phải phân biệt được 2 kỳ làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đó là theo tháng và theo quý

Làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng trong trường hợp doanh nghiệp mới thành lập ( hoạt động dưới 12 tháng), doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hoá đơn của cơ quan thuế theo hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư 39/2014/TT-BTC. Thời hạn nộp chậm nhất là ngày 20 của tháng sau. Việc nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng được thực hiện trong thời gian 12 tháng kể từ ngày thành lập hoặc kể từ ngày chuyển sang diện mua hóa đơn của cơ quan thuế. Hết thời hạn trên, cơ quan thuế kiểm tra việc báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn và tình hình kê khai, nộp thuế để thông báo doanh nghiệp chuyển sang Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý.  Trường hợp chưa có thông báo của cơ quan thuế, doanh nghiệp tiếp tục báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.

Còn làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý dành cho những doanh nghiệp còn lại, Đã hoạt động 12 tháng. Thời hạn nộp là Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4/2014; quý II nộp chậm nhất là ngày 30/7/2014, quý III nộp chậm nhất là ngày 30/10/2014 và quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01/2014 của năm sau.

Chú ý: Trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn tức là không phát sinh hoạt động bán hàng (Xuất hóa đơn) thì vẫn phải làm Báo cáo THSDHĐ tại Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không (=0)

Dưới đây Trung tâm kế toán Hà Nội sẽ hướng dẫn cách làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng và theo quý

Dựa trên phần mềm HTKK mới nhất của tổng cục thuế ban hành cho phép người nộp thuế làm được cả báo cáo tính hình sử dụng hóa đơn theo quý và theo tháng ( trước đây chỉ có kỳ theo quý, còn muốn làm theo tháng thì phải nộp trực tiếp hoặc làm online)

Mẫu số: BC26/AC Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC  ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

Các bạn mở phần mềm Hỗ trợ kê khai, chọn mục ” Hóa đơn” -> sau đó chọn ” Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn BC26/AC” -> chọn kỳ kê khai: công ty bạn làm theo tháng thì bạn chọn tháng làm báo cáo, công ty bạn làm theo quý thì bạn chọn quý làm báo cáo.

Màn hình sẽ xuất hiện:

tình hình sử dụng hóa đơn

Xem thêm : thành lập doanh nghiệp tại thường tín  &&&  thành lập công ty tại gia lâm

Các bạn tiến hành nhập các chỉ tiêu như sau:

– Cột 1 ” STT”: phần mềm mặc định để là 1 – tức là 1 loại hóa đơn, trong trường hợp doanh nghiệp bạn sử dụng trên 1 loại hóa đơn ( ví dụ vừa sử dụng hóa đơn GTGT trong nước, và có cả hóa đơn Xuất khấu) thì các bạn ấn ” F5″ để thêm dòng.

– Cột  ” Mã loại hóa đơn”: các bạn kích vào hình mũi tên đi xuống  để chọn loại hóa đơn. Ví dụ: Các bạn làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn GTGT thì chọn ” 01GTKT”. Chú ý: phần mềm chỉ hiển thị ra 01GTKT tức là ký hiệu của mẫu hóa đơn GTGT, Các bạn phải điền nốt các hậu tố còn lại, ví dụ Hóa đơn GTGT 3 liên và in theo mẫu lần 1 thì các bạn sẽ điền: 01GTKT3/001 ( các bạn lấy ở bên góc phải tờ hóa đơn dòng đầu tiên).

– Cột 2 ” Tên loại hóa đơn” và Cột 3 ” Ký hiệu mẫu hóa đơn” phần mềm sẽ tự nhảy theo ” Mã loại hóa đơn” , các bạn không cần điền.

– Cột 4 ” Ký hiệu hóa đơn” : các bạn điền ký hiệu của hóa đơn trên hóa đơn GTGT của công ty mình. ví dụ: AB/13P. ( các bạn lấy ở bên góc phải tờ hóa đơn dòng thứ 2)

– Cột 5 ” Tổng số”: phần mềm tự tổng hợp kết quả từ bên ” Số tồn đầu kỳ”, các bạn không thể điền.

– Cột số tồn đầu kỳ: Phần mềm tự động cập nhật từ số tồn cuối kỳ của tờ báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn kỳ trước để chuyển sang. Nếu không thì các điền như sau:

+ Cột 6 “từ số”: điền số nhỏ nhất trong các số hóa đơn chưa lập.

+ Cột 7 “đến số”: điền số hóa đơn lớn nhất trong lần đặt in, đã làm thông báo sử dụng HĐ. Ví dụ bạn đặt in 150 số hóa đơn, thì số hóa đơn cuối cùng sẽ là 0000150.

Nếu là lần đầu tiên bạn làm Báo Cáo THSDHĐ thì cột tồn đầu kỳ các bạn sẽ bỏ trống và điền vào cột 8 + 9.

– Cột số 8 và 9 “số mua/phát hành trong kỳ” : Nếu trong quý đó các bạn không đặt in và phát hành thêm hóa đơn thì 2 cột này bỏ trống. Nếu có thì các bạn nhập số phát hành.

– Cột 10, 11, 12 ” Tổng số sử dụng, xóa bỏ, mất, hủy” – máy tự tổng hợp.

Các bạn cần phải biết phân biệt thế nào là xóa bỏ, thế nào hủy còn mất thì dễ rồi đúng không:

+ Cột 15 – số xóa bỏ: là số hóa đơn đã lập nhưng do các bạn viết sai nên phải xóa bỏ ( mà các bạn gạch chéo, hoặc làm biên bản thu hồi đó)

+ Cột 19 – số Hủy: là toàn bộ những hóa đơn được hủy theo điều 29 của TT 39. Đó là những hóa đơn chưa từng sử dụng ( lập ) phải hủy bỏ ví dụ như: Hoá đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa phải được hủy trước khi thanh lý hợp đồng đặt in hoá đơn, công ty bạn giải thể, chia tách, sáp nhập… không tỉếp tục sử dụng hóa đơn. phải thành lập hội đồng hủy, có quyết định hủy và phải thông báo kết quả hủy với cơ quan thuế.

Chú ý: khi đưa các số hóa đơn hủy hoặc xóa bỏ vào phần mềm các bạn phải gõ đủ 7 chữ số của 1 số hóa đơn, và ngăn cách giữa các số = dấu chấm phẩy ” ; “, không sử dụng dấu cách.

– Cột số 13 ” Số lượng hóa đơn đã sử dụng” : các bạn điền số lượng hóa đơn đã xuất ra, không bao gồm các số đã xóa bỏ, mất, hủy trong kỳ.

– Cột số 14, 16, 18 ” Số lượng” máy tự tổng hợp từ các số hóa đơn các bạn điền vào chỉ tiêu 15, 17, 19.

– Cột số 15, 17, 19: các bạn điền số của hóa đơn đã xóa bỏ, mất, hủy trong kỳ. Ví dụ các bạn mất hóa đơn số 0000025 thì các bạn điền 0000025 vào chỉ tiêu 17. Nếu có 2 số hóa đơn trở lên các bạn ngăn cách bằng dấu chấm phảy “;”, không dùng dấu cách để ngắn các con số.

– Cột 20, 21, 22 ” Tồn cuối kỳ” máy tự tổng kết. Kỳ sau các bạn chuyển chỉ tiêu 20 vào chỉ tiêu 6, chỉ tiêu 21 -> chỉ tiêu 7

– Cuối cùng là các bạn nhập tên Người đại diện pháp luật là xong.

Xem thêm: Cách xử lý viết sai hóa đơn

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Rate this post