Trang chủ KINH NGHIỆM KẾ TOÁN Những Nguyên tắc kế toán cơ bản 2018

Những Nguyên tắc kế toán cơ bản 2018

Nội dung bài viết

Những Nguyên tắc kế toán cơ bản 2018 – 2019

 

Một số nguyên tắc kế toán cơ bản đã được phát triển thông qua việc sử dụng chung. Chúng tạo thành cơ sở mà kế toán hiện đại dựa. Các nổi tiếng nhất của những nguyên tắc trong kế toán cơ bản như sau:

 

Nguyên tắc dồn tích . Đây là khái niệm mà chiếm giao dịch phải được ghi lại trong các kỳ kế toán khi họ thực sự xảy ra, chứ không phải là trong các giai đoạn khi có luồng tiền liên quan đến họ. Đây là nền tảng của cơ sở dồn tích của kế toán. Điều quan trọng cho việc xây dựng các báo cáo tài chính cho thấy những gì thực sự xảy ra trong một kỳ kế toán, chứ không phải bị trì hoãn nhân tạo hoặc tăng tốc của dòng tiền liên quan là. Ví dụ, nếu bạn bỏ qua các nguyên tắc dồn tích, bạn sẽ ghi lại một khoản chi phí chỉ khi bạn trả tiền cho nó, mà có thể kết hợp một sự chậm trễ kéo dài gây ra bởi các điều khoản thanh toán cho các hóa đơn nhà cung cấp có liên quan.

 

Nguyên tắc bảo thủ . Đây là khái niệm mà bạn nên ghi lại chi phí và các khoản nợ càng sớm càng tốt, nhưng để ghi lại doanh thu và tài sản chỉ khi bạn chắc chắn rằng họ sẽ xảy ra. Này giới thiệu một nghiêng bảo thủ cho các báo cáo tài chính có thể mang lại lợi nhuận thấp hơn báo cáo, kể từ khi doanh thu và công nhận tài sản có thể bị trì hoãn một thời gian. Ngược lại, nguyên tắc này có xu hướng khuyến khích Ghi nhận các khoản lỗ trước đó, hơn là sau này. Khái niệm này có thể được đi quá xa, khi một doanh nghiệp liên tục misstates kết quả của nó là tồi tệ hơn là thực tế các trường hợp.

 

Nguyên tắc nhất quán . Đây là khái niệm rằng, một khi bạn áp dụng một nguyên tắc kế toán hay phương pháp, bạn nên tiếp tục sử dụng nó cho đến khi một trình diễn nguyên tắc hay phương pháp tốt hơn đi cùng. Không tuân theo nguyên tắc nhất quán có nghĩa là một doanh nghiệp liên tục có thể nhảy giữa xử lý kế toán giao dịch khác nhau của nó mà làm cho kết quả tài chính dài hạn của nó vô cùng khó khăn để phân biệt.

 

Nguyên tắc chi phí . Đây là khái niệm mà một doanh nghiệp chỉ cần ghi lại các tài sản, công nợ và các khoản đầu tư với chi phí mua ban đầu của họ. Nguyên tắc này trở nên kém hiệu lực, như một loạt các chuẩn mực kế toán đang đi theo hướng điều chỉnh tài sản và nợ phải trả đến giá trị hợp lý của họ.

 

Nguyên tắc thực thể kinh tế . Đây là khái niệm mà các giao dịch của một doanh nghiệp nên được giữ riêng biệt từ những người chủ sở hữu của nó và các doanh nghiệp khác. Điều này ngăn cản xen của các tài sản và nợ phải trả trong nhiều đối tượng, trong đó có thể gây khó khăn đáng kể khi các báo cáo tài chính của một doanh nghiệp còn non trẻ được kiểm toán đầu tiên.

 

Nguyên tắc Họ và tiết lộ . Đây là khái niệm mà bạn nên bao gồm trong hay bên cạnh các báo cáo tài chính của một doanh nghiệp tất cả các thông tin có thể ảnh hưởng đến sự hiểu biết của người đọc những báo cáo tài chính. Các chuẩn mực kế toán đã được khuếch đại rất thuận khái niệm này quy định cụ thể một số lượng rất lớn các tiết lộ thông tin.

 

Đi nguyên tắc quan tâm . Đây là khái niệm mà một doanh nghiệp sẽ vẫn hoạt động trong tương lai gần. Điều này có nghĩa rằng bạn có thể có lý trì hoãn việc công nhận một số chi phí như khấu hao, cho đến giai đoạn sau. Nếu không, bạn sẽ phải nhận ra tất cả các chi phí một lúc và không trì hoãn bất kỳ của họ.

 

Phù hợp với nguyên tắc . Đây là khái niệm rằng, khi bạn ghi doanh thu, bạn nên ghi lại tất cả các chi phí liên quan đến cùng một lúc. Do đó, bạn tính phí hàng tồn kho với giá vốn hàng bán cùng một lúc mà bạn ghi nhận doanh thu từ việc bán các mặt hàng tồn kho. Đây là một nền tảng của cơ sở dồn tích của kế toán. Các cơ sở kế toán tiền mặt không sử dụng phù hợp với các nguyên tắc.

Nguyên tắc trọng yếu . Đây là khái niệm mà bạn nên ghi lại một giao dịch trong các hồ sơ kế toán nếu không làm như vậy có thể đã thay đổi quyết định quá trình làm của một người nào đó đọc báo cáo tài chính của công ty. Điều này là khá một khái niệm mơ hồ đó là khó khăn để xác định số lượng, điều này đã dẫn một số các bộ điều khiển picayune hơn để ghi lại ngay cả những giao dịch nhỏ nhất.

 

Đơn vị nguyên tệ . Đây là khái niệm mà một doanh nghiệp chỉ cần ghi lại các giao dịch có thể được quy định trong điều khoản của một đơn vị tiền tệ. Vì vậy, nó rất dễ dàng, đủ để ghi lại việc mua một tài sản cố định, vì nó đã được mua với một mức giá cụ thể, trong khi giá trị của hệ thống kiểm soát chất lượng của một doanh nghiệp không được ghi lại. Khái niệm này giữ một doanh nghiệp tham gia vào các mức độ quá mức dự toán trong thu được những giá trị của tài sản và nợ phải trả của nó.

 

Nguyên tắc tin cậy . Đây là khái niệm chỉ những giao dịch có thể được chứng minh nên được ghi lại. Ví dụ, một hóa đơn nhà cung cấp bằng chứng chắc chắn rằng một khoản chi phí đã được ghi lại. Khái niệm này là của lãi suất cơ bản để kiểm toán viên, những người đang liên tục tìm kiếm những bằng chứng hỗ trợ giao dịch.

 

Doanh thu nguyên tắc công nhận . Đây là khái niệm rằng bạn chỉ nên ghi nhận doanh thu khi doanh nghiệp đã hoàn thành đáng kể quá trình thu nhập. Vì vậy, nhiều người đã đi men xung quanh rìa của khái niệm này để gian lận báo cáo rằng một loạt các cơ quan thiết lập tiêu chuẩn đã phát triển một số lượng lớn các thông tin về những gì tạo ghi nhận doanh thu thích hợp.

 

Thời gian kỳ nguyên tắc . Đây là khái niệm mà một doanh nghiệp phải báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong một thời gian tiêu chuẩn của thời gian. Điều này có thể hội đủ điều kiện như là cách rất rõ ràng nhất của tất cả các nguyên tắc kế toán, nhưng được thiết kế để tạo ra một bộ tiêu chuẩn của thời kỳ so sánh, đó là hữu ích cho việc phân tích xu hướng.

 

Những nguyên tắc này được tích hợp vào một số khung kế toán, từ đó chuẩn mực kế toán quản trị và báo cáo các giao dịch kinh doanh.

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Rate this post