Trang chủ KINH NGHIỆM KẾ TOÁN Cách tính lương cho người lao động mới nhất năm 2018

Cách tính lương cho người lao động mới nhất năm 2018

Nội dung bài viết

Cách tính lương cho người lao động năm 2018 – 2019 quy định như thế nào?

Ngày 23/6/2015, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn một số điều về tiền lương của Nghị định 05/2015/NĐ-CP như sau:

1. Cách tính lương cho người lao động áp dụng trường hợp tiền lương làm thêm giờ 

   Tiền lương làm thêm giờ = Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường hoặc Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% x Số giờ làm thêm hoặc Số sản phẩm làm thêm. 

Mức 150% hoặc 200% hoặc 300% theo quy định tại Điều 97 Bộ luật Lao động 2012. 

cách tính lương cho người lao động

 

2. Cách tính lương cho người lao động áp dụng trường hợp tiền lương làm việc vào ban đêm

   Tiền lương làm việc vào ban đêm = { Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường hoặc Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường + Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường hoặc Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 30% } x Số giờ làm việc vào ban đêm hoặc Số sản phẩm làm vào ban đêm. 

 

3. Cách tính lương cho người lao động áp dụng trường hợp tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm 

   Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm ={Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường hoặc Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% + Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường hoặc Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 30% + 20% x Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hàng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương; hoặc Đơn giá tiên lương sản phẩm vào ban ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hàng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương } X Số giờ làm thêm vào ban đêm hoặc Số sản phẩm làm thêm vào ban đêm. 

   Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH có hiệu lực kể từ ngày 08/8/2015 và các chế độ tại Thông tư này được thực hiện kể từ ngày 01/3/2015.

Nếu bạn chưa có kinh nghiệm Tham khảo thêm:

 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

5/5 - (1 bình chọn)