Trang chủ Công ty Mã số thuế Công Ty TNHH Homtech

Mã số thuế Công Ty TNHH Homtech

STT Tên ngành Mã ngành   1 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí 4322   2 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước   43221 3 Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí   43222 4 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác   43290 5 Hoàn thiện công trình xây dựng   43300 6 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác   43900 7 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống 4620   8 Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác   46201 9 Bán buôn hoa và cây   46202 10 Bán buôn động vật sống   46203 11 Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản 46204 12 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)   46209 13 Bán buôn gạo   46310 14 Bán buôn thực phẩm 4632   15 Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt   46321 16 Bán buôn thủy sản   46322 17 Bán buôn rau, quả   46323 18 Bán buôn cà phê   46324 19 Bán buôn chè   46325 20 Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột 46326 21 Bán buôn thực phẩm khác   46329 22 Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641   23 Bán buôn vải   46411 24 Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác 46412 25 Bán buôn hàng may mặc   46413 26 Bán buôn giày dép   46414 27 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649   28 Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác   46491 29 Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế   46492 30 Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh   46493 31 Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh   46494 32 Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện   46495 33 Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự   46496 34 Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm   46497 35 Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao   46498 36 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu   46499 37 Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm   46510 38 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông   46520 39 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp   46530 40 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663   41 Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến   46631 42 Bán buôn xi măng   46632 43 Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi   46633 44 Bán buôn kính xây dựng   46634 45 Bán buôn sơn, vécni   46635 46 Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh   46636 47 Bán buôn đồ ngũ kim   46637 48 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng   46639 49 Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh 4741   50 Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh 47411 51 Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh   47412 52 Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh   47420 53 Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh 4751   54 Bán lẻ vải trong các cửa hàng chuyên doanh   47511 55 Bán lẻ len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh 47519 56 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh 4752   57 Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh   47521 58 Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh   47522 59 Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh   47523 60 Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh 47524 61 Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh 47525 62 Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh 47529 63 Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh 47530 64 Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh 4759   65 Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh 47591 66 Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh 47592 67 Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng chuyên doanh 47593 68 Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh   47594 69 Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh 47599 70 Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 47610 71 Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh 47620 72 Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh 47630 73 Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh   47640

Rate this post