Trang chủ KINH NGHIỆM KẾ TOÁN Sử dụng danh sách đánh số trong PowerPoint 2007

Sử dụng danh sách đánh số trong PowerPoint 2007

Chọn một danh sách số hiện có (nếu văn bản đã được nhập vào).

Nhấp vào mũi tên thả xuống bên cạnh đánh số lệnh trên tab Home. Một menu sẽ xuất hiện.

Chọn Bullets and Numbering từ menu. Một hộp thoại sẽ xuất hiện.

Thiết lập kích thước đạn sử dụng Kích thước sân vào Numbered.

Nhấn OK để áp dụng các kích thước số vào danh sách trong slide.

 

Để thiết lập số lượng để bắt đầu danh sách:

 

Chọn một danh sách số hiện có (nếu văn bản đã được nhập vào).

 

Nhấp vào mũi tên thả xuống bên cạnh đánh số lệnh trên tab Home. Một menu sẽ xuất hiện.

 

Chọn Bullets and Numbering từ menu. Một hộp thoại sẽ xuất hiện.

 

Nhập số để bắt đầu danh sách trong Bắt đầu lúc: trường vào Numbered.

 

/pp07_numberstart

 

Nhấn OK để áp dụng vào danh sách trên slide.

 

Để loại bỏ các dấu chấm hay đánh số từ văn bản:

 

Chọn một gạch đầu dòng hoặc số hiện có danh sách .

 

Nhấp vào Bullets lệnh hoặc Numbering lệnh, tùy thuộc vào loại danh sách. Bấm vào các lệnh này để chuyển đổi các tính năng trên và tắt .

5/5 - (1 bình chọn)