Trang chủ KINH NGHIỆM KẾ TOÁN Ví dụ tình huống xử lý bị phạt số tiền nộp chậm...

Ví dụ tình huống xử lý bị phạt số tiền nộp chậm thuế

NỘI DUNG

SỐ TIỀN

1. Tổng tạm tính thuế TNDN năm 2015( đã nộp)

80.000.000

2. Quyết toán năm tính ra số thuế phải nộp 2015

110.000.000

3. Chênh lệch (3=1-2): quyết toán > hơn tạm nộp

30.000.000

4 Xác định:

Số thuế 20% của số phải nộp theo quyết toán là: 110 x 20% = 22 triệu đồng.

22.000.000

5. So sách chênh lệch giữa số Quyết toán với 20% số phải nộp quyết toán

30.000.000 > 22.000.000

6. Phần chênh lệch từ 20% trở lên có giá trị là: 30 triệu – 22 triệu = 8 triệu đồng.

 

7. Phạt doanh nghiệp về việc chậm nộp trên số tiền 8trđ;

(tính phạt chậm nộp từ ngày hết hạn quý 4/2015: tính từ ngày 31/01/2016 đến  ngày thực nộp số tiền thiếu)

8.000.000

Lưu ý: Còn 22tr  phải nộp theo đúng hạn quyết toán chậm nhất là ngày 31/03/2014 thì không bị phạt chậm nộp

Rate this post