Trang chủ Công ty Mã số thuế Công Ty TNHH Truyền Thông Miền Nhiệt Đới

Mã số thuế Công Ty TNHH Truyền Thông Miền Nhiệt Đới

STT Tên ngành Mã ngành   1 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659   2 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng 46591 3 Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện) 46592 4 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày 46593 5 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi) 46594 6 Bán buôn máy móc, thiết bị y tế   46595 7 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu 46599 8 Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh 4741   9 Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh 47411 10 Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh   47412 11 Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh   47420 12 Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình 5911   13 Hoạt động sản xuất phim điện ảnh   59111 14 Hoạt động sản xuất phim video   59112 15 Hoạt động sản xuất chương trình truyền hình   59113 16 Hoạt động hậu kỳ   59120 17 Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình 59130

5/5 - (1 bình chọn)