Trang chủ Công ty Mã số thuế công ty TNHH Huỳnh Thịnh Phúc

Mã số thuế công ty TNHH Huỳnh Thịnh Phúc

STT

Tên ngành

Mã ngành

1

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí

4322

 

2

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước

 

43221

3

Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí

 

43222

4

Lắp đặt hệ thống xây dựng khác

 

43290

5

Hoàn thiện công trình xây dựng

 

43300

6

Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

 

43900

7

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

4663

 

8

Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến

 

46631

9

Bán buôn xi măng

 

46632

10

Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi

 

46633

11

Bán buôn kính xây dựng

 

46634

12

Bán buôn sơn, vécni

 

46635

13

Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh

 

46636

14

Bán buôn đồ ngũ kim

 

46637

15

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

 

46639

16

Cho thuê xe có động cơ

7710

 

17

Cho thuê ôtô

 

77101

18

Cho thuê xe có động cơ khác

 

77109

19

Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí

 

77210

20

Cho thuê băng, đĩa video

 

77220

21

Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác

 

77290

22

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác

7730

 

23

Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp

 

77301

24

Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng

 

77302

25

Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)

 

77303

26

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu

 

77309

27

Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính

 

77400

28

Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm

 

78100

29

Cung ứng lao động tạm thời

 

78200

5/5 - (1 bình chọn)