Trang chủ EXCEL Ẩn tất cả các bảng & sheet trong Excel?

Ẩn tất cả các bảng & sheet trong Excel?

Bài viết này cung cấp một số phương pháp để thôi ẩn tất cả các tờ ẩn & các bảng tính trong Excel bước từng bước một.

Có hai cách để ẩn tất cả các bảng tính ẩn một.

1. Bấm Home > Format > Hide & Unhide > Unhide tấm . Xem ảnh chụp màn hình:

2. Bây giờ tất cả các bảng tính ẩn được liệt kê trong Unhide hộp thoại. Vui lòng chọn các bảng tính bạn muốn hiển thị, và sau đó nhấp vào OK nút.

Sau đó, các tấm ẩn được chọn sẽ được hiển thị. Nếu bạn muốn hiển thị trang khác, xin vui lòng lặp lại các bước trên.

 

Phương pháp 2. Hiển thị tất cả các bảng tính ẩn với click chuột phải.

 

1. Trong bảng tính với các bảng tính ẩn, đặt con trỏ vào bất kỳ một trong các bảng tính và sau đó nhấp chuột phải vào nó và chọn Unhide từ menu ngữ cảnh. Xem ảnh chụp màn hình:

 

bo-an-cac-sheet2

 

2. Sau đó, một Unhide hộp thoại bật lên với tất cả các tên sheet ẩn được liệt kê bên trong, hãy chọn các bảng tính bạn muốn hiển thị, và sau đó nhấp vào OK nút. Xem ảnh chụp màn hình:

 

bo-an-cac-sheet3

 

Lưu ý : Bỏ ẩn tất cả các bảng tính ẩn là không đơn giản như nó có thể là trong khi có hàng trăm tờ ẩn cần phải được Bỏ ẩn. Bạn có thể phải bấm chuột cho hàng trăm lần để lặp lại các hoạt động. Nếu bạn muốn để có được một cách dễ dàng hơn, hãy làm cho nó theo thủ tục mà các phương pháp sau đây cung cấp.

5/5 - (1 bình chọn)