Trang chủ TIN HỌC VĂN PHÒNG Cập nhật HTKK 4.7.9 ngày 02/04/2022 ứng dụng kế khai thuế

Cập nhật HTKK 4.7.9 ngày 02/04/2022 ứng dụng kế khai thuế

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 4.7.9 mới nhất 2022 là Phần mềm HTKK 4.7.9 mới nhất ngày 09/04/2022 của Tổng cục thuế. Download phần mềm HTKK 4.7.9 miễn phí tại đây.

Ngày 09/04/2022 Tổng cục Thuế thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) 4.7.9

Cập nhật HTKK 4.7.9 ngày 02/04/2022 ứng dụng kế khai thuế
Cập nhật HTKK 4.7.9 ngày 02/04/2022 ứng dụng kế khai thuế

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO

V/v Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.7.9 đáp ứng Nghị quyết số 469/NQ-UBTVQH15

          Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.7.9 đáp ứng Nghị quyết số 469/NQ-UBTVQH15 ngày 15/02/2022 về việc thành lập các phường thuộc Thị xã Phổ Yên và thành lập Thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đồng thời cập nhật một số nội dung trong quá trình triển khai HTKK 4.7.8, cụ thể như sau:

 1. Cập nhật địa bàn hành chính đáp ứng Nghị quyết số 469/NQ-UBTVQH15 ngày 15/02/2022:
 • Cập nhật địa bàn hành chính đáp ứng thành lập 09 phường thuộc thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên như sau
 • Cập nhật xã Đắc Sơn thành phường Đắc Sơn
 • Cập nhật xã Đông Cao thành phường Đông Cao
 • Cập nhật xã Hồng Tiến thành phường Hồng Tiến
 • Cập nhật xã Nam Tiến thành phường Nam Tiến
 • Cập nhật xã Tân Hương thành phường Tân Hương
 • Cập nhật xã Tân Phú thành phường Tân Phú
 • Cập nhật xã Thuận Thành thành phường Thuận Thành
 • Cập nhật xã Tiên Phong thành phường Tiên Phong
 • Cập nhật xã Trung Thành thành phường Trung Thành
 • Cập nhật Thị xã Phổ Yên thành Thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
 1. Cập nhật một số nội dung phát sinh
 • Cập nhật tờ khai thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản (01/TTS):
 • Cập nhật không hiển thị cảnh báo đỏ chỉ tiêu “Mã hợp đồng” khi kê khai bằng MST 13 số.
 • Cập nhật Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/AC):
 • Cập nhật tính đúng cột “Số lượng” trên Phụ lục mẫu 3.12 – Kỳ báo cáo cuối cùng trong trường hợp nhập “Từ số” bằng “Đến số”
 • Cập nhật tờ khai thuế thu nhập cá nhân (05/KK-TNCN):
 • Cập nhật không cảnh báo đỏ “Bắt buộc nhập” tại mục II trên bảng kê 05-1/BK-PBT-TNCN
 • Cập nhật tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính đối với dầu khí (01/TNDN-DK):
 • Cập nhật kết xuất đúng định dạng chỉ tiêu [09] trên phụ lục 01/PL-DK
 • Cập nhật không hiển thị cảnh báo đỏ trong trường hợp nhập đúng dữ liệu tổng cột (5) bằng chỉ tiêu [09] trên phụ lục 01/PL-DK

Bắt đầu từ ngày 09/04/2022, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.7.9 thay cho các phiên bản trước đây.

Download phần mềm HTKK 4.7.9 mới nhất 09/04/2022:

Link: https://www.fshare.vn/file/8KVE5662KCP9

Lưu ý khi nâng cấp HTKK 4.7.9

Trường hợp: Máy tính các bạn đã cài phần mềm HTKK 4.7.8 rồi -> Các bạn chỉ cần mở phần mềm HTKK 4.7.9 đó lên -> Phần mềm sẽ hiển thị Thông báo cập nhật lên Phần mềm HTKK 4.7.9 -> Các bạn bấm nút “Có”

-> Tiếp đó chỉ việc đợi phần mềm chạy cập nhật là xong nhé:

Như vậy là các bạn đã nâng cấp xong Phần mềm HTKK 4.7.9 nhé

Trường hợp phần mềm không hiển thị như trên thì các bạn gỡ phần mềm cũ ra -> Cài phần mềm HTKK 4.7.8 nhé.
– Trước khi gỡ nhớ “Sao lưu dữ liệu” nhé! (Mặc dù khi gỡ HTKK 4.7.8 ra, rồi cài lại HTKK 4.7.9 thì không bị mất dữ liệu, nhưng mình khuyên các bạn vẫn nên sao lưu tra trước khi gỡ nhé)

5/5 - (1 bình chọn)