Trang chủ HTKK mới nhất Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 4.7.7 mới nhất 28/03/2022

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 4.7.7 mới nhất 28/03/2022

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 4.7.7 mới nhất 2022 là Phần mềm HTKK 4.7.7 mới nhất ngày 28/03/2022 của Tổng cục thuế. Download phần mềm HTKK 4.7.7 miễn phí tại đây.

Ngày 28/03/2022 Tổng cục Thuế thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) 4.7.7

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 4.7.7 mới nhất 28/03/2022
Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 4.7.7 mới nhất 28/03/2022

Nội dung bài viết

Nội dung nâng cấp trong HTKK 4.7.7 mới nhất 28/03/2022

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO

V/v Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.7.7 đáp ứng Thông tư số 80/2021/TT-BTC

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.7.7 nâng cấp chức năng kê khai tờ khai bổ sung quyết toán thuế TNDN (03/TNDN) theo mẫu biểu quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế và một số nội dung khác, cụ thể như sau

  1. Nâng cấp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (03/TNDN) theo Thông tư 80/2021/TT-BTC:
  • Nâng cấp bổ sung chức năng kê khai tờ khai bổ sung thuế thu nhập doanh nghiệp (03/TNDN).
  1. Cập nhật tờ khai thuế giá trị gia tăng (01/GTGT)
  • Cập nhật chỉ tiêu [36] – Thuế giá trị gia tăng phát sinh trong kỳ: ứng dụng hỗ trợ tính theo công thức, nếu âm thì hiển thị đúng giá trị âm.
  1. Cập nhật tờ khai quyết toán thuế tài nguyên đối với dầu khí (02/TAIN-VSP)
  • Cập nhật định dạng nhập chỉ tiêu [28] – Giá tính thuế tài nguyên trong kỳ tính thuế: cập nhật định dạng cho phép nhập 6 số thập phân sau dấu phẩy
  • Cập nhật không hiển thị cảnh báo đỏ tại chỉ tiêu [30] – Số tiền thuế tài nguyên phải nộp trong kỳ tính thuế trong trường hợp sửa giá trị trong ngưỡng cho phép.

Bắt đầu từ ngày 29/03/2022, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.7.7 thay cho các phiên bản trước đây.

Download phần mềm HTKK 4.7.7 mới nhất 28/03/2022:

Link: https://www.fshare.vn/file/PTS69GBU3MMX

Lưu ý khi nâng cấp HTKK 4.7.7

Trường hợp: Máy tính các bạn đã cài phần mềm HTKK 4.7.6 rồi -> Các bạn chỉ cần mở phần mềm HTKK 4.7.7 đó lên -> Phần mềm sẽ hiển thị Thông báo cập nhật lên Phần mềm HTKK 4.7.7 -> Các bạn bấm nút “Có”

-> Tiếp đó chỉ việc đợi phần mềm chạy cập nhật là xong nhé:

Như vậy là các bạn đã nâng cấp xong Phần mềm HTKK 4.7.7 nhé

Trường hợp phần mềm không hiển thị như trên thì các bạn gỡ phần mềm cũ ra -> Cài phần mềm HTKK 4.7.6 nhé.
– Trước khi gỡ nhớ “Sao lưu dữ liệu” nhé! (Mặc dù khi gỡ HTKK 4.7.6 ra, rồi cài lại HTKK 4.7.7 thì không bị mất dữ liệu, nhưng mình khuyên các bạn vẫn nên sao lưu tra trước khi gỡ nhé)

Xem thêm: iTaxViewer 1.8.9 mới nhất 26/03/2022

5/5 - (2 bình chọn)