Trang chủ KINH NGHIỆM KẾ TOÁN Kinh nghiêm kê khai bổ sung tờ khai thuế TNCN, GTGT, TNDN

Kinh nghiêm kê khai bổ sung tờ khai thuế TNCN, GTGT, TNDN

Nội dung bài viết

Kinh nghiêm kê khai bổ sung tờ khai thuế TNCN, GTGT, TNDN

1. Kinh nghiệm kê khai bổ sung Về thuế TNCN

    Đối với tờ khai tạm tính thuế TNCN và Tờ khai quyết toán thuế TNCN khi đã kê khai sai mà kế toán phát hiện ra là đã quá thời hạn kê khai (Ví dụ như : năm 2013, Công ty có 5 người thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân, nhưng kế toán đã kê khai quyết toán thuế TNCN chỉ có 4 người của năm 2013 trong quý 1/2014, sang tháng 10.2014 Kế toán mới phát hiện ra thì kế toán tiến hành kê khai bổ sung Tờ khai  quyết toán  thuế TNCN năm 2013 tại tháng phát hiện là tháng 10/2014) trước khi Cơ quan thuế công bố thanh kiểm tra.

2. Kinh nghiệm kê khai bổ sung về thuế GTGT

Đối với hóa đơn đầu vào

· Nếu hóa đơn bỏ sót của tháng kê khai (tức là chưa kê khai) mà kế toán phát hiện ra tại bất kỳ thời gian nào thì sẽ được kê khai vĩnh viễn trước khi cơ quan thuế ra quyết định thanh kiểm tra tại tháng phát hiện mà không phải kê khai bổ sung của tháng bỏ sót.

· Nếu hóa đơn đầu vào mà đã kê khai rồi nhưng bị sai và đã quá thời hạn kê khai (Sai những chỉ tiêu có thể không ảnh hưởng đến thuế HOẶC sai những chỉ tiêu ảnh hưởng trực tiếp đến thuế) thì chắc chắn tại tháng phát hiện ra kế toán bắt buộc phải kê khai bổ sung tại tháng bị kê khai sai trước khi cơ quan thuế ra quyết định thanh tra, kiểm tra.

Đối với hóa đơn đầu ra

· Nếu hóa đơn đầu ra bị bỏ sót (bị thiếu) của tháng kê khai (tức là hóa đơn chưa kê khai) mà kế toán phát hiện ra tại bất kỳ thời gian nào trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thanh tra thì sẽ được kê khai bổ sung tại tháng kê khai thiếu .( Hóa đơn đầu ra bỏ sót trong trường hợp này khác với trường hợp hóa đơn đầu vào).

· Nếu hóa đơn đầu ra mà đã kê khai rồi nhưng bị sai quá thời hạn kê khai (Sai những chỉ tiêu có thể không ảnh hưởng đến thuế HOẶC sai những chỉ tiêu ảnh hưởng trực tiếp đến thuế) thì chắc chắn tại tháng phát hiện ra kế toán bắt buộc phải kê khai bổ sung tại tháng bị kê khai sai trước khi cơ quan thuế ra quyết định thanh tra, kiểm tra.

Xem thêm: Lớp học kế toán tổng hợp

3. Kinh nghiệm kê khai bổ sung về thuế TNDN

   Đối với Tờ khai quyết toán thuế TNDN khi kê khai sai về chi phí hoặc doanh thu tại thời điểm Quyết toán thuế TNDN và Kế toán phát hiện ra là thời hạn kê khai đã quá hạn thì được quyền kê khai bổ sung của Tờ khi quyết toán thuế TNDN của năm bị kê khai sai tại bất kỳ thời gian nào phát hiện ra miễn sao trước khi cơ quan thuế công bố quyết định thanh kiểm tra.

   Ví dụ: như Tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2013 có 1 khoản chi phí không được trừ là 50 triệu nhưng khi quyết toán thuế TNDN năm 2013 kế toán vẫn kê khai được tính vào chi phí được trừ năm 2013 lúc này thu nhập tính thuế là 200 triệu và thuế suất là 20%; Thuế TNDN phải nộp là (40 triệu = 200 * 20%). Sang ngày 10/12/2014 kế toán phát hiện ra và tiến hành làm tờ khai bổ sung thuế TNDN của năm 2013, lúc này số thuế TNDN phải nộp đúng của năm 2013 là (200 + 50) * 20%= 50 triệu

=> Lúc này doanh nghiệp phải nộp truy thu là 50 – 40 = 10 triệu và tính nộp phạt

Khai giảng thường xuyên lớp học kế toán thuế cấp tốc mọi trình độ – cam kết học xong làm được việc chỉ trong 8 buổi

 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Rate this post