Trang chủ KINH NGHIỆM KẾ TOÁN Bài tập kế toán thuế thu nhập cá nhân có lời giải

Bài tập kế toán thuế thu nhập cá nhân có lời giải

Gửi các bạn một dạng bài tập tính thuế thu nhập cá nhân của năm 2014

– Năm 2014, theo hợp đồng lao động ký giữa Ông A và Công ty kế toán Hà Nội thì Ông A được trả lương hàng tháng là 31,5 triệu đồng,

– Ngoài tiền lương Ông A được công ty trả thay phí hội viên câu lạc bộ thể thao 1 triệu đồng/tháng. Ông A phải đóng bảo hiểm bắt buộc là 1,5 triệu đồng/tháng. Công ty chịu trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định thay cho Ông A.

– Trong năm Ông A chỉ tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân, không có người phụ thuộc và không phát sinh đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.

 Yêu cầu: Tính thuế thu nhập cá nhân phải nộp cho Ông A:

 Hướng dẫn giải:

Cách tính thuế thu nhập cá nhân phải nộp của Ông A:

 – Thu nhập làm căn cứ quy đổi là:

31,5 triệu đồng + 1 triệu đồng – (9 triệu đồng + 1,5 triệu đồng) = 22 triệu đồng

– Thu nhập tính thuế (xác định theo Phụ lục số 02/PL-TNCN theo Thông tư số 111/2013/TT-BTC) là:

(22 triệu đồng – 1,65 triệu đồng)/0,8 = 25,4375 triệu đồng

 – Thuế thu nhập cá nhân Ông A phải nộp (áp dụng cách tính thuế rút gọn theo Phụ lục số 01/PL-TNCN) là:

25,4375 triệu đồng × 20% – 1,65 triệu đồng = 3,4375 triệu đồng

Vẫn là câu hỏi của bài tập trên

– Giả sử Ông A ở bài tập trên còn được công ty trả thay tiền thuê nhà là 6 triệu đồng/tháng.

 Yêu cầu: Tính thuế thu nhập cá nhân phải nộp của Ông A:

 Hướng dẫn giải:

Cách tính thuế thu nhập cá nhân phải nộp hàng tháng của Ông A:

Bước 1: Xác định tiền thuê nhà trả thay được tính vào thu nhập làm căn cứ quy đổi

– Thu nhập làm căn cứ quy đổi (không gồm tiền thuê nhà):

= 31,5 triệu đồng + 1 triệu đồng – (9 triệu đồng + 1,5 triệu đồng) = 22 triệu đồng

– Thu nhập tính thuế (xác định theo Phụ lục số 02/PL-TNCN) là:

– (22 triệu đồng – 1,65 triệu đồng)/0,8 = 25,4375 triệu đồng

– Thu nhập chịu thuế (không gồm tiền thuê nhà):

= 25,4375 triệu đồng + 9 triệu đồng + 1,5 triệu đồng = 35,9375 triệu đồng/tháng

– 15% Tổng thu nhập chịu thuế (không gồm tiền thuê nhà):

35,9375 triệu đồng × 15% = 5,390 triệu đồng/tháng

Vậy tiền thuê nhà được tính vào thu nhập làm căn cứ quy đổi là 5,390 triệu đồng/tháng

 Bước 2: Xác định thu nhập tính thuế:

– Thu nhập làm căn cứ để quy đổi thành thu nhập tính thuế:

= 31,5 triệu đồng + 1 triệu đồng + 5,390 triệu đồng – (9 triệu đồng + 1,5 triệu đồng) = 27,39 triệu đồng/tháng

– Thu nhập tính thuế (quy đổi theo Phụ lục số 02/PL-TNCN):

= (27,39 triệu đồng – 3,25 triệu đồng)/0,75 = 32,187 triệu đồng/tháng

– Thuế thu nhập cá nhân phải nộp:

= 32,187 triệu đồng × 25% – 3,25 triệu đồng = 4,797 triệu đồng/tháng

– Thu nhập chịu thuế hàng tháng của Ông A là:

= 31,5 triệu đồng + 1 triệu đồng + 5,390 triệu đồng + 4,797 triệu đồng = 42,687 triệu đồng/tháng

 Hoặc xác định theo cách:

32,187 triệu đồng + 9 triệu đồng + 1,5 triệu đồng = 42,687 triệu đồng/tháng.

 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Rate this post