Trang chủ KINH NGHIỆM KẾ TOÁN Công việc của kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ

Công việc của kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ

Công việc của kế toán nguyên vật liệu hay công cụ dụng cụ là gì ?

Nguyên Vật liệu là một bộ phận trọng yếu của tư liệu SX, là đối tượng LĐ đã qua sự tác động của con người. NVL được phân chia thành NVL chính và NVL phụ, việc phân chia này không phải dựa vào đặc tính vật lý, hóa học hoặc khối lượng tiêu hao mà dựa vào sự tham gia của chúng vào việc cấu thành nên SP mới.

Công cụ dụng cụ cũng là tư liệu LĐ nhưng không có đủ những tiêu chuẩn quy định về giá trị và thời gian sử dụng của TSCĐ. Trong quá trình thi công XD, chi phí SX cho ngành XD gắn liền với việc sử dụng nguyên-nhiên VL, máy móc và các thiết bị thi công XD. Trong quá trình đó, CCDC cũng là 1 trong 3 yếu tố cơ bản của quá trình SX nhằm tạo ra SP mới và cấu thành nên SPXD

công việc của kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ

Nguyên vật liệu – công cụ dụng cụ là yếu tố đầu tiên trong quá trình SX ra SP. Muốn SP đạt được tiêu chuẩn chất lượng cao và có uy tín trên thị trường thì DN nhất thiết phải tổ chức việc quản lý nguyên vật liệu – công cụ dụng cụ một cách khoa học. Đây cũng là một trong những vấn đề quan trọng của công tác quản lý tài sản của DN.

Nội dung bài viết

Mô tả công việc của kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ:

Kế toán là công cụ phục vụ việc quản lý kinh tế. Để đáp ứng  một cách khoa học và hợp lý, xuất phát từ đặc điểm của nguyên vật liệu công cụ dụng cụ và yêu cầu quản lý thì chức năng của kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ trong các DN SX cần thực hiện các nhiệm vụ sau.

  • Thực hiện phân loại, đánh giá nguyên vật liệu công cụ dụng cụ cho phù hợp với nguyên tắc, với yêu cầu quản lý thống nhất của nhà nước và quản trị của DN.
  • Tổ chức thống nhất chứng từ, tài khoản kế toán tổng hợp, ghi chép phản ánh chính xác, kịp thời về số lượng, chất lượng, giá trị thực tế nhập-xuất-tồn và quá trình sử dụng tiêu hao cho SX của nguyên vật liệu công cụ dụng cụ
  • Tham gia phân tích, đánh giá kế hoạch mua bán, kiểm kê đánh giá lại NVL-CCDC theo quy định của nhà nước. Vận dụng đúng các phương pháp hạch toán, hướng dẫn kiểm tra các bộ phận thực hiện các chế độ, lập báo cáo về NVL-CCDC phục vụ cho công tác lãnh đạo, quản lý và điều hành phân tích kinh tế.

Nếu bạn chưa biết làm công việc của kế toán ngyuyên vật liệu công cụ dụng cụ mời bạn tham khảo thêm khoa hoc ke toan tại trung tâm kế toán hà nội để học thêm kinh nghiệm nhé

 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

5/5 - (1 bình chọn)