Trang chủ KINH NGHIỆM KẾ TOÁN Hồ sơ đề nghị trợ cấp thất nghiệp năm 2018

Hồ sơ đề nghị trợ cấp thất nghiệp năm 2018

Hồ sơ đề nghị trợ cấp thất nghiệp năm 2018 – 2019 bao gồm những gì ?

Trợ cấp thất nghiệp năm 2018 – 2019 gồm thủ tục gì

Sau khi hoàn tất những hồ sơ, thủ tục như trên người lao động cần tiến hành nộp hồ sơ như sau:

– Địa điểm nộp hồ sơ trợ cấp thất nghiệp: trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.

– Thời hạn nộp hồ sơ xin trợ cấp thất nghiệp: Không quá 3 tháng kể từ ngày có quyết định thôi việc, mất việc…mà chưa tìm được việc làm.

– Người lao động cần trực tiếp đi nộp hồ sơ này đến trung tâm dịch vụ việc làm.

– Hồ sơ được ủy quyền đi nộp hoặc gửi qua bưu điện nếu:

+ Người xin hưởng trợ cấp đang bị ốm, thai sản

+ Người xin hưởng trợ cấp bị tai nạn

+ Bị hỏa hoạn, lũ lụt , động đất…

+ Với các trường hợp ốm đau, thai sản cần có xác nhận của bệnh viện, với trường hợp tai nạn cần có xác nhận của công an, bệnh viện. Với trường hợp thiên tai, hỏa hoạn…cần có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

+ Ngày nộp hồ sơ xin trợ cấp thất nghiệp trong trường hợp này được xác nhận là ngày trên dấu bưu điện hoặc ngày người được ủy quyền đến nộp hồ sơ.

Lưu ý:

– Sau khi tiếp nhận hồ sơ xin trợ cấp thất nghiệp Trung tâm dịch vụ việc làm sẽ ghi phiếu hẹn trả kết quả theo mẫu của BLĐ – TBXH cho người lao động.

– Trường hợp hồ sơ không đúng theo quy định như trên sẽ bị trả lại hồ sơ và được nêu rõ lý do trả lại.

 – Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm xem xét, trình Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

– Sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ xin trợ cấp thất nghiệp người lao động vẫn chưa tìm được việc làm thì sẽ có quyết định được hưởng trợ cấp thất nghiệp từ trung tâm dịch vụ việc làm. Quyết định này sẽ được gửi đến người lao động và lên BLĐ – TBXH.

 – Trường hợp người lao động không được hưởng trợ cấp thất nghiệp thì trung tâm dịch vụ việc làm phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 

Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm:

1. Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (theo mẫu của BLĐ – TBXH quy định)

2. Các giấy tờ liên quan đến việc chấm dứt lao động như:

– Quyết định thôi việc

– Quyết định sa thải

– Quyết định kỷ luật buộc thôi việc

– Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc

– Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động.

Với các hợp đồng thời vụ, hợp đồng theo mùa thì cầm nguyên bản hợp đồng lao động đó.

Các giấy tờ trên cần nộp bản chính hoặc bản sao có chứng thực.

3. Sổ bảo hiểm xã hội.

4. Giấy chứng minh nhân dân

5. Số tài khoản ngân hàng, hoặc nộp 2 ảnh 3×4 để mở tài khoản ngân hàng.

Sổ bảo hiểm xã hội người lao động sẽ được trả trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan bảo hiểm xã hội nhận được đề nghị của đơn vị sử dụng lao động. Với các đơn vị là Bộ Công An, Bộ Quốc phòng thì thời gian là 30 ngày.

Tham khảo thêm:

Học kế toán thực hành tại hà nội 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

5/5 - (1 bình chọn)