Trang chủ KINH NGHIỆM KẾ TOÁN 8 công việc kế toán cần làm trong tháng 1/2024

8 công việc kế toán cần làm trong tháng 1/2024

1. NỘP TỜ KHAI LỆ PHÍ MÔN BÀI 2024 + NỘP TIỀN THUẾ MÔN BÀI (NẾU CÓ PHÁT SINH)
Những trường hợp nào cần khai lê phí môn bài:

– DN thành lập mới trong năm 2023 và năm 2024

– DN có thay đổi về vốn góp trong năm 2023 và năm 2024

– DN thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh mới

Mọi người nâng cấp HTKK phiên bản 4.6.5 để nộp tờ khai môn bài theo mẫu tt 80 của cqt nhé. Đối với phiên bản HTKK 4.6.5 thì tờ khai lệ phí môn bài đã được nâng cấp theo thông tư 80… Mẫu tờ khai này áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2022 trở đi, như vậy đối với Doanh nghiệp thành lập năm 2024 thì phải kê khai tờ khai Lệ phí môn bài năm 2024, có số phát sinh, số miễn giảm và lý do miễn giảm…

2. LIÊN HỆ QUẢN LÝ THUẾ để xác nhận lại việc DN có thuộc trường hợp gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03/DL-HĐĐT Phụ lục IA kèm theo báo cáo thuế quý 4/2021 không?

TRƯỜNG HỢP NÀO CẦN LIÊN HỆ ???

– Doanh nghiệp có nhận thông báo của cơ quan thuế về việc chuyển đổi sang TT78 có thời hạn cụ thể mà DN chưa chuyển đổi hoặc có chuyển đổi nhưng chậm hơn (trễ hạn) thời hạn thông báo của cơ quan thuế.

– Doanh nghiệp không nhận được thông báo của cơ quan thuế về việc chuyển đổi sang TT78 và chưa chuyển đổi.

3. Thu thập chứng từ hoá đơn để lập tờ khai thuế GTGT tháng 12 và quý 4 năm 2021 nộp đúng lịch

8 Công Việc Kế Toán Cần Làm Trong Tháng 1/2022
8 Công Việc Kế Toán Cần Làm Trong Tháng 1/2022

4. Nôp tờ khai thuế thu nhập cá nhân .

5. Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn quy 4 đối với Cty chưa chuyển đổi lên NĐ 123 (hđ theo tt78)

6. Hạch toán , chạy giá thành và kiểm tra chuẩn bị lên BCTC 2021 sạch đẹp

7 . Nộp tiền lệ phí môn bài, tiền thuế gtgt, tncn…

8. Thêm nữa là đăng ký mã số thuế cho một số lao động

Xuất hoá đơn đúng ngày giờ đảm bảo kịp thời cho khách

Nhập hoá đơn chứng từ

8 công việc kế toán cần làm trong tháng 1/2024

4.8/5 - (5 bình chọn)