Trang chủ KINH NGHIỆM KẾ TOÁN Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018 – 2019

Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm 2018 – 2019 là 20% với doanh nghiệp có doanh thu năm trước liền kề từ 20 tỷ đồng trở xuống.

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 22% với những doanh nghiệp có tổng doanh thu năm trước liền kề trên 20 tỷ đồng.

Mức thuế suất thuế TNDN này được áp dụng từ ngày 01/01/2014 (trước đó các doanh nghiệp áp dụng theo mức 25%)

Ví dụ: Doanh nghiệp áp dụng năm tài chính từ ngày 01/04/2013 đến ngày 31/03/2014. Trường hợp doanh nghiệp đang áp dụng thuế suất phổ thông, không được hưởng thuế suất ưu đãi thì khi quyết toán thuế TNDN, doanh nghiệp tính và phân bổ số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp như sau:

 

Số thuế TNDN phải nộp

=

Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế


12 tháng

x 9 tháng x 25% +

Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế


12 tháng

x 3 tháng x 22% (20%)

 
 

Xem thêm: Cách tính thuế TNDN 2016

Tổng doanh thu năm làm căn cứ xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất 20% là tổng doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề được xác định căn cứ vào chỉ tiêu mã số [01] và chỉ tiêu mã số [08] trên Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của kỳ tính thuế năm trước liền kề theo Mẫu số 03-1A/TNDN kèm theo tờ khai quyết toán thuế TNDN số 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính về quản lý thuế.

thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 2016

Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập trong năm không đủ 12 tháng thì trong năm đó doanh nghiệp thực hiện kê khai tạm tính quý theo thuế suất 22%. Kết thúc năm tài chính nếu doanh thu bình quân của các tháng trong năm không vượt quá 1,67 tỷ đồng thì doanh nghiệp quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm tài chính theo thuế suất 20%.

 Doanh thu bình quân của các tháng trong năm đầu tiên không vượt quá 1,67 tỷ đồng thì năm tiếp theo doanh nghiệp được áp dụng thuế suất thuế TNDN 20%.

Quan trọng: Kể từ ngày 01/01/2016, trường hợp thuộc diện áp dụng thuế suất 22% chuyển sang áp dụng thuế suất 20%.

 Các chú ý đặc biệt:

– Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí tại Việt Nam từ 32% đến 50%. Căn cứ vào vị trí khai thác, điều kiện khai thác và trữ lượng mỏ doanh nghiệp có dự án đầu tư tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí gửi hồ sơ dự án đầu tư đến Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định mức thuế suất cụ thể cho từng dự án, từng cơ sở kinh doanh.

 – Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác các mỏ tài nguyên quý hiếm (bao gồm: bạch kim, vàng, bạc, thiếc, wonfram, antimoan, đá quý, đất hiếm trừ dầu khí) áp dụng thuế suất 50%; Trường hợp các mỏ tài nguyên quý hiếm có từ 70% diện tích được giao trở lên ở địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thuộc danh mục địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp ban hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 40%.

 – Trong quá trình tính toán và áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp vào doanh nghiệp của mình thì bạn cần phải nắm rõ 2 chỉ tiêu sau để tránh bị nộp quá số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp gây tổn thất đến doanh nghiệp:

 + Các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp

+ Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp hiện nay

Ví dụ:

Ví dụ: Công ty Kế toán Hà Nội áp dụng kỳ tính thuế theo năm dương lịch, năm dương lịch 2014 xin tạm nghỉ kinh doanh 3 tháng, bắt đầu kinh doanh từ ngày 01/4/2014 đến hết ngày 31/12/2014, có tổng doanh thu năm 2014 là 18 tỷ đồng, doanh thu bình quân tháng năm 2014 là 18 tỷ đồng chia (:) 9 tháng bằng (=) 2 tỷ đồng thì năm 2015 Công ty Kế toán Hà Nội không được áp dụng thuế suất thuế TNDN 20%, phải áp dụng thuế suất thuế TNDN 22%. (Nếu doanh thu bình quân tháng năm 2014 không quá 1,67 tỷ đồng thì năm 2015 Công ty Kế toán Hà Nội sẽ được áp dụng thuế suất thuế TNDN 20%).

Đọc thêm: Học kế toán thực hành

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

5/5 - (1 bình chọn)