Trang chủ EXCEL Chèn nhiều hàng hoặc cột trống trong Excel cùng một lúc?

Chèn nhiều hàng hoặc cột trống trong Excel cùng một lúc?

Khi bạn cần một cách nhanh chóng chèn 10 hàng trống giữa Row 2 và Row 3 hoặc chèn 10 hàng trống trên hàng cụ thể trong Excel, làm thế nào bạn sẽ làm gì? Thông thường, bạn có thể chèn mỗi hàng trống một. Bài viết này tập trung vào cách khéo léo để chèn nhiều hàng hoặc cột trống một cách nhanh chóng trong Excel.

Bạn có thể chèn 10 hàng trống giữa Row 2 và Row 3 cùng một lúc với các bước sau:

Bước 1: Chọn 10 toàn bộ hàng dưới đây từ Row 3 (bao gồm các hàng 3).

Bước 2: Sau đó, bằng cách sử dụng hai cách sau đây để chèn hàng:

(1.) Nhấp chuột phải vào dòng đã chọn, và chọn Insert mục trong menu ngữ cảnh, xem ảnh chụp màn hình:

(2) Hoặc bạn cũng có thể bấm Home > Insert > Insert Rows tấm .

Sau đó, nó sẽ chèn 10 hàng trống giữa Row 2 và Row 3 một cách nhanh chóng. Bạn có thể chèn nhiều cột trống với cùng một cách. Ví dụ, bạn có thể nhanh chóng chèn 10 cột trống trước cột 3.

 

mũi tên bong bóng màu xanh đúng

 

Chèn nhiều hàng hoặc cột trống một cách nhanh chóng với các phím tắt

 

Trên thực tế, chúng ta có thể áp dụng các phím tắt bàn phím của F4 để chèn nhiều hàng hoặc cột trống.

 

Thứ nhất của tất cả, chèn một dòng trống trên Row 3, sau đó nhấn F4 chính cho 9 lần, và nó chèn 10 dòng trống giữa các Row 2 và Row3. Và cách này cũng được áp dụng để chèn nhiều cột.

 

Nếu bạn cần phải chèn hàng chục hàng hoặc cột trống, bạn phải bấm F4 chính đối với nhiều lần. Đôi khi nó có thể được tẻ nhạt và tốn thời gian.

5/5 - (1 bình chọn)