Trang chủ EXCEL Sử dụng hàm VLOOKUP tính Hóa đơn bằng excel

Sử dụng hàm VLOOKUP tính Hóa đơn bằng excel

Đồng nghiệp của chúng tôi hỏi nếu chúng ta có thể sử dụng số ID sản phẩm để tìm ra sản phẩm tên và giá từ bảng Products. May mắn thay, các chức năng VLOOKUP có thể làm điều này tự động. Nếu bạn chưa bao giờ sử dụng VLOOKUP trước, đừng lo lắng, chúng tôi sẽ cho bạn thấy làm thế nào để sử dụng nó dưới đây.

VLOOKUP là một chút tiến bộ hơn một số chức năng, vì vậy bạn sẽ cần phải làm quen với các chức năng và tài liệu tham khảo di động trước khi bạn bắt đầu. Bạn có thể xem lại bài học của chúng tôi về chức năng và tương đối và tuyệt đối di động Tài liệu tham khảo để tìm hiểu thêm.

Trước khi chúng tôi bắt đầu sử dụng VLOOKUP, nó sẽ rất hữu ích để biết những gì nó. Trong dụ của chúng tôi, nó sẽ tìm kiếm các sản phẩm ID số trên sản phẩm bảng. Nó đầu tiên tìm kiếm theo chiều dọc xuống cột đầu tiên (VLOOKUP là viết tắt của “tra cứu theo chiều dọc”). Khi nó tìm thấy ID sản phẩm mong muốn, nó di chuyển sang phải để tìm tên sản phẩm, giá sản phẩm.

Trước khi chúng tôi viết chức năng của chúng tôi, chúng tôi sẽ phải mất một chút thời gian để suy nghĩ cẩn thận về mỗi đối số và thu thập một số thông tin từ bảng tính của chúng tôi. Các đối số sẽ cho VLOOKUP gì để tìm kiếm và nơi để xem xét . Chúng tôi sẽ cần sử dụng bốn đối số :

 

Các số đầu tiên kể VLOOKUP gì để tìm kiếm . Trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi đang tìm kiếm các sản phẩm ID số, mà là trong tế bào A2 , vì vậy lập luận đầu tiên của chúng tôi là A2 .

Các đối số thứ hai là một dãy ô mà nói VLOOKUP nơi để tìm giá trị từ số đầu tiên của chúng tôi. Trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi muốn nó tìm kiếm các giá trị này trong phạm vi tế bào A2: C13 trên sản phẩm bảng, vì vậy số thứ hai của chúng tôi là sản phẩm $ A $ 2: $ C $ 13 . Lưu ý rằng chúng ta đang sử dụng tài liệu tham khảo tuyệt đối nên phạm vi này sẽ không thay đổi khi chúng ta sao chép công thức đến các tế bào khác.

Các số thứ ba là số chỉ số cột , đó là đơn giản hơn so với âm thanh: Cột đầu tiên trong dãy ô từ đối số trước là 1, cột thứ hai là 2, và như vậy. Trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi đang tìm kiếm Tên sản phẩm . Các tên được lưu trong hai cột của dãy tế bào từ các số trước, vì vậy chúng tôi tranh luận thứ ba của chúng tôi là 2 .

Các đối số thứ tư kể VLOOKUP nếu nó nên tìm kiếm gần đúng hoặc chính xác các trận đấu. Nếu nó là TRUE , nó sẽ tìm kiếm các kết gần đúng. Nếu nó là FALSE , nó sẽ tìm kiếm kết hợp chính xác. Trong ví dụ này, chúng tôi chỉ tìm kiếm chính xác các trận đấu , vì vậy số thứ tư của chúng tôi là FALSE .

Điều quan trọng là phải biết rằng VLOOKUP sẽ luôn luôn tìm kiếm các cột bên trái trong phạm vi tế bào . Từ nhiều tế bào của chúng tôi là A2: C13 , nó sẽ tìm kiếm cột A .

 

Viết chức năng

 

Bây giờ chúng ta có những lập luận của chúng tôi, chúng tôi sẽ viết hàm của chúng trong tế bào B2 . Chúng tôi sẽ bắt đầu bằng cách gõ một dấu bằng (=), theo sau là tên hàm và dấu ngoặc mở:

 

= VLOOKUP (

 

Tiếp theo, chúng ta sẽ thêm một trong bốn đối số, tách chúng bằng dấu phẩy, sau đó đóng dấu ngoặc đơn:

 

= VLOOKUP (A2, Sản phẩm $ A $ 2: $ C $ 13, 2, FALSE)

 

vlook-tinh-hoa-don-excel-2003

 

Nếu bạn nhập hàm một cách chính xác, tên sản phẩm sẽ xuất hiện: ly đo lường . Nếu bạn muốn kiểm tra chức năng của bạn, thay đổi số ID sản phẩm trong tế bào A2 từ MEA7879 để CHE7888 . Tên sản phẩm nên thay đổi từ đo ly để vải .

 

Lưu ý: Hãy chắc chắn để gõ ID sản phẩm chính xác như nó xuất hiện ở trên, không có khoảng trống. Nếu không, hàm VLOOKUP sẽ không hoạt động chính xác.

 

Thêm giá sản phẩm

 

Tiếp theo, chúng tôi cũng muốn các ID sản phẩm để kéo trong giá thành sản phẩm , vì vậy chúng tôi sẽ sử dụng các chức năng VLOOKUP một lần nữa. Vì chúng ta đang sử dụng cùng một dữ liệu, chức năng này sẽ rất giống với những gì chúng tôi vừa thêm. Trong thực tế, tất cả chúng ta phải làm là thay đổi số thứ ba để 3 . Điều này sẽ cho VLOOKUP để kéo dữ liệu từ cột thứ ba, nơi mà các sản phẩm giá được lưu trữ:

 

= VLOOKUP (A2, Sản phẩm $ A $ 2: $ C $ 13, 3, FALSE)

 

OK, hãy nhập công thức mới của chúng tôi trong ô C3:

 

vlook-tinh-hoa-don-excel-2007

 

Chúng tôi đã có công thức của chúng tôi làm việc, vì vậy chúng tôi chỉ có thể chọn ô B2 và C2 và sau đó kéo fill handle xuống để sao chép các công thức để các hàng khác trong hóa đơn. Bây giờ, mỗi hàng đang sử dụng VLOOKUP để tìm Tên sản phẩm và giá sản phẩm.

 

vlook-tinh-hoa-don-excel-2010

 

OK-của chúng tôi các chức năng nhìn tốt. Hãy gửi lại này!

 

 

Chúc bạn thành công !

5/5 - (1 bình chọn)