Trang chủ EXCEL Sử dụng excel trên di động với nhiều bảng tính

Sử dụng excel trên di động với nhiều bảng tính

Nội dung bài viết

Sử dụng excel trên di động với nhiều bảng tính 2010 – 2013

 

Sử dụng tài liệu tham khảo di động với nhiều bảng tính

 

Hầu hết các chương trình bảng tính cho phép bạn để tham khảo bất kỳ tế bào trên bất kỳ bảng tính , mà có thể đặc biệt hữu ích nếu bạn muốn tham khảo một giá trị cụ thể từ một bảng khác. Để làm điều này, bạn chỉ cần để bắt đầu tham chiếu ô với bảng tên theo sau là một dấu chấm than điểm ( ! ). Ví dụ, nếu bạn muốn tham khảo các tế bào A1 trên Sheet1 , tham chiếu ô của nó sẽ là Sheet1! A1 .

 

Lưu ý rằng nếu một tên bảng tính có chứa một không gian , bạn sẽ cần phải bao gồm dấu ngoặc đơn ( ‘ ‘ ) xung quanh tên. Ví dụ, nếu bạn muốn tham khảo các tế bào A1 trên một bảng tên là tháng bảy ngân sách , tài liệu tham khảo tế bào của nó sẽ là ‘Tháng Bảy Ngân sách’! A1 .

 

Để tham khảo các tế bào trên bảng:

 

Trong ví dụ của chúng tôi dưới đây, chúng tôi sẽ đề cập đến một tế bào với một giá trị tính toán giữa hai bảng. Điều này sẽ cho phép chúng ta sử dụng các giá trị chính xác như nhau trên hai bảng khác nhau mà không cần viết lại các công thức hoặc sao chép dữ liệu giữa các bảng tính.

 

Xác định vị trí các ô bạn muốn tham khảo, và lưu ý bảng tính của mình. Trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi muốn tham khảo di động E14 trên bảng trình đơn đặt hàng .

 

excel-di-dong

 

Điều hướng đến mong muốn bảng tính . Trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ chọn Catering hóa đơn tính.

 

excel-di-dong-2010

 

Các bảng chọn sẽ xuất hiện.

 

Xác định vị trí và chọn các tế bào mà bạn muốn các giá trị xuất hiện. Trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ chọn ô  B2 .

 

excel-di-dong-2013.

 

Gõ dấu bằng (=) , các tấm tên tiếp theo là một dấu chấm than ( ! ), Và các địa chỉ ô . Trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ gõ = ‘trình đơn đặt hàng’! E14 .

 

excel-di-dong-2015

 

Nhấn Enter trên bàn phím của bạn. Các giá trị của ô tham chiếu sẽ xuất hiện. Nếu các giá trị của di động E14 thay đổi trên bảng tính trình đơn đặt hàng, nó sẽ được cập nhật tự động trên các bảng Catering hóa đơn.

 

excel-di-dong-2014

 

Nếu bạn đổi tên bảng tính của bạn tại một điểm sau đó, các tế bào tham chiếu sẽ được cập nhật tự động để phản ánh tên bảng tính mới.

 

Chúc bạn thành công !

 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

5/5 - (1 bình chọn)