Trang chủ EXCEL Download phần mềm kế toán Excel v8

Download phần mềm kế toán Excel v8

Phần mềm kế toán Excel V8 là phần mềm do trung tâm kế toán Hà Nội thiết kế phục vụ cho các khóa học kế toán excel thực tế tại trung tâm.

Phần mềm kế toán Excel này có thể áp dụng làm thực tế cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Ưu điểm: Dễ sử dụng, nhập liệu chuẩn tự nhảy ra sổ sách, rất tốt cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

phần mềm kế toán excel

Nội dung bài viết

Bảng nhập liệu trên phần mềm kế toán excel V8 có cấu trúc như sau

Các loại phiếu 

Phiếu thu

Phiếu chi

Phiếu nhập kho

Phiếu xuất kho

Các bảng danh mục:

Danh mục Tài khoản                      

Danh mục ngày tháng                     

Bảng phân bổ khách hàng, lương:

Bảng phân bổ TK 142

Bảng phân bổ TK 242

Bảng Khấu hao TSCĐ 214

Bảng chấm công

Bảng lương

Bảng phân hệ kho:

     Bảng kê phiếu nhập kho 156

     Bảng kê phiếu xuất kho 156

     Bảng phân bổ cp mua hàng 156

     Bảng nhập – xuất – tồn kho 156

    Sổ chi tiết hàng hóa 156

     Bảng kê phiếu nhập kho 152

     Bảng kê phiếu xuất kho 152

     Bảng nhập – xuất – tồn kho 152

    Sổ chi tiết hàng hóa 152

     Bảng kê phiếu nhập kho 155

     Bảng kê phiếu xuất kho 155

     Bảng nhập – xuất – tồn kho 155

    Sổ chi tiết hàng hóa 155

Bảng phân hệ thanh toán:

     Sổ chi tiết  TK 131                                             

     Sổ chi tiết TK 331                      

     Bảng tổng hợp phải thu 131                 

     Bảng tổng hợp phải trả 331                  

Sổ sách kế toán:

      Nhật ký chung               

      Sổ quỹ                 

      Sổ tiền gửi Ngân hàng               

      Sổ cái tài khoản             

      Sổ chi tiết tài khoản                  

Báo cáo tài chính:

          Bảng CDPS tháng

          Bảng cân đối kế toán

          Báo cáo KQKD

          Báo cáo LCTT

          Bản thuyết minh BCTC

Tải download phần mềm kế toán excel v8 : Tại đây

Kế toán Hà Nội – Địa chỉ học kế toán thực hành trên excel

Hotline: 0988.043.053

Bạn xem thêm: dịch vụ thành lập công ty tại hai bà trưng  && dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại long biên

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Rate this post