Trang chủ KINH NGHIỆM KẾ TOÁN Một số lưu ý khi hạch toán chi tiền cước vận chuyển...

Một số lưu ý khi hạch toán chi tiền cước vận chuyển hàng hóa

Theo thông tư 133/2016/TT-BTC, khi Doanh nghiệp chi tiền cước vận chuyển, kế toán cần lưu ý như sau:

1. Đối với cước vận chuyển phát sinh khi mua hàng hóa về nhập kho để bán:
Đây là khoản chi phí liên quan đến mua hàng chưa về tới kho, nên được gọi là CHI PHÍ MUA HÀNG. Khoản chi phí này, hình thành nên giá của hàng nhập kho
Nợ TK 156
Nợ TK 1331
Có TK liên quan
2. Đối với cước vận chuyển phát sinh khi bán hàng:
Đây là khoản chi phí không liên quan đến giá vốn của hàng xuất kho, nên được gọi là CHI PHÍ BÁN HÀNG.
Nợ TK 6421
Nợ TK 1331
Có TK liên quan
5/5 - (1 bình chọn)