Trang chủ KẾ TOÁN THUẾ Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT chiết khấu thương mại

Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT chiết khấu thương mại

Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT chiết khấu thương mại 

Theo công văn Số 9794/CT-TTHT ngày 14/12/2012 của CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH và Theo khoản 22 điều 7 Thông tư Số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ tài chính hướng dẫn kê khai thuế GTGT Chiết khấu thương mại:
Với trường hợp 1 (bên trên):
– Các bạn kê khai theo các hóa đơn GTGT thông thường.
Với trường hợp 2:
– Các bạn không được ghi âm trên Bảng kê đầu vào hoặc đầu ra của kỳ lập hóa đơn giảm trừ chiết khấu hoặc điều chỉnh lại thuế đầu vào hoặc đầu ra của các kỳ kê khai thuế GTGT của các hóa đơn mua hàng và bán hàng lần trước được chiết khấu.
– Các bạn kê khai hoá đơn này như 1 hoá đơn bình thường (Vì số tiền chiết khấu đã giảm rồi, trên hoá đơn là số tiền đã giảm)
Với trường hợp 3:
Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh các bạn kê khai như sau:
– Công ty bán ra: Kê khai âm vào bảng kê đầu ra PL 01-1/GTGT của tháng hoặc quý xuất hóa đơn điều chỉnh.
– Công ty mua vào: Kê khai âm vào bảng kê đầu ra PL 01-2/GTGT của tháng hoặc quý xuất hóa đơn điều chỉnh.
VD: Tháng 10, tháng 11 Công ty A mua hàng của Công ty B, và đến tháng 12 thì Công ty B đã xuất cho công ty A 1 hoá đơn điều chỉnh giảm các hoá đơn tháng 10 và tháng 11 (Vì được hưởng chiết khấu thương mại).
Cách kê khai hoá đơn điều chỉnh giảm (vì chiết khấu thương mại) như sau:
Công ty A (bên bán): Kê khai âm vào bảng bên bán ra PL 01-1/GTGT của tờ khai tháng 12.
Công ty B (Bên mua): Kê khai âm vào bảng bên bán ra PL 01-2/GTGT của tờ khai tháng 12.
 
Những trường hợp viết hóa đơn chiết khấu thương mại
(Theo Khoản 2.5 Phụ lục 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định:)
Trường hợp 1: 
– Cơ sở kinh doanh áp dụng hình thức giảm giá bán, chiết khấu thương mại dành cho khách hàng (nếu có) thì giá tính thuế GTGT là giá bán đã giảm, đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng.
– Cách kê khai các bạn xem bên dưới.
Trường hợp 2:
– Trường hợp Công ty mua hàng nhiều lần, người bán có chương trình chiết khấu thương mại do mua đạt được doanh số nhất định, khoản chiết khấu thương mại được trừ trên hóa đơn vào kỳ bán hàng lần sau hoặc kỳ bán hàng cuối cùng, thì số tiền chiết khấu của các hóa đơn mua lần trước được điều chỉnh giảm trên hóa đơn mua lần kế tiếp hoặc lần sau cùng.
– Cách kê khai các bạn xem bên dưới.
Trường hợp 3:
– Trường hợp Công ty mua hàng nhiều lần, người bán có chương trình giảm giá, chiết khấu thương mại do mua đạt được doanh số nhất định, số tiền giảm giá, chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) giảm giá, chiết khấu hàng bán thì người bán được lập hoá đơn điều chỉnh và bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh.

Nếu bạn chưa có kinh nghiệm làm kế toán thuế hãy tham khảo ngay khóa: Học kế toán thực tế

Rate this post