Trang chủ KẾ TOÁN TÀI CHÍNH Cách phân bổ công cụ dụng cụ

Cách phân bổ công cụ dụng cụ

Công cụ dụng cụ là  những tài sản không đủ các tiêu chuẩn về giá trị, thời gian sử dụng quy định đối với tài sản cố định thì được ghi nhận là Công cụ dụng cụ. Vậy phân bổ công cụ dụng cụ như thế nào cho hợp lý trong kỳ kế toán

hạch toán phân bổ công cụ dụng cụ

Hướng dẫn cách phân bổ công cụ dụng cụ qua ví dụ sau:

VD: Ngày 5/4/2014 Công ty đào tạo kế toán tại tphcm mua 1 máy điều hoà (CCDC) trị giá 10.000.000 chưa thuế VAT. Chi phí vận chuyển, cài đặt là 1.000.000 chưa VAT. Và máy điều hoà này mua về cho phòng Giám đốc sử dụng ngay.

Vậy cách phân bố công cụ dụng cụ như sau:

Bước 1: Xác định thời gian phân bổ CCDC:

– Công ty dự định sẽ phân bổ cho 12 tháng (1 năm).

 Bước 2: Xác định mức phân bổ hàng năm:

Mức phân bổ hàng năm = Giá trị CCDC/ Thời gian phân bổ

Giá trị CCDC = 10.000.000 + 1.000.000 = 11.000.000

= > Mức phân bổ hàng năm = 11.000.000 / 1 = 11.000.000 / năm

Bước 3: Xác định mức phân bổ hàng tháng:

Mức phân bổ hàng tháng = Mức phân bổ hàng năm /12 tháng

=> Mức phân bổ hàng tháng = 11.000.000 / 12 =  916.667đ/ tháng

Bước 4: Xác định mức phân bổ trong tháng 4/2014:

Mức phân bổ trong tháng 4/2014 = Mức phân bổ hàng tháng / Tổng số ngày của tháng 4/2014 x Số ngày sử dụng trong tháng 4

Số ngày sử dụng trong tháng 4 = Tổng số ngày của tháng4 – Ngày bắt đầu sử dụng + 1

= > Số ngày sử dụng trong tháng 4 = 31 – 4 + 1 = 28 ngày

=> Mức phân bổ trong tháng 4 = (916.667 / 31)  X 28 = 827.957 đồng

Qua ví dụ trên Trung tâm kế toán Hà Nội tóm tắt lại cách phân bổ công cụ dụng cụ như sau:

Theo Thông tư Số 45/2013/TT-BTC của Bộ tài chính quy định: Những tài sản có giá trị < 30.000.000 là Công cụ dụng cụ.

Dựa vào giá trị và thời gian sử dụng công cụ dụng cụ (CCDC) các bạn có thể phân bổ theo các cách sau:

– Nếu CCDC có giá trị nhỏ: Các bạn có thể hạch toán luôn vào chi phí của tháng đó.
– Nếu CCDC có giá trị lớn: Các bạn có thể phân bổ làm nhiều kỳ.
– Căn cứ vào thời gian sử dụng CCDC mà bạn lựa chọn cho vào chi phí trả trước dài hạn hoặc ngắn hạn.

Thời gian phân bổ các loại công cụ dụng cụ tối đa không quá 2 năm
(Theo Điểm d Khoản 2.2 Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC của Bộ tài chính)

– Khi đưa CCDC vào sử dụng, thì ngày đưa vào sử dụng là ngày bắt đầu tính Phân bổ công cụ dụng cụ

2. Cách tính phân bổ công cụ dụng cụ làm nhiều kỳ:

 

Mức phân bổ hàng năm

 = 

Giá trị CCDC

Thời gian phân bổ

 

Mức phân bổ hàng tháng

 = 

Mức phân bổ hàng năm

12 tháng

Nếu CCDC mua về mà sử dụng ngay các bạn phải xác định ngày đưa CCDC vào sử dụng, cụ thể như sau:

Mức phân bổ trong tháng phát sinh

 = 

Mức phân bổ hàng tháng

 X 

Số ngày sử dụng trong tháng

Tổng số ngày của tháng p/s

Ta có:

Số ngày sử dụng trong tháng = Tổng số ngày của tháng p/s – Ngày bắt đầu sử dụng + 1

 

 

Xem thêm: thành lập doanh nghiệp tại sóc sơn  && thành lập công ty tại từ liêm

 

5/5 - (1 bình chọn)