Trang chủ TIN TỨC Hướng dẫn kê khai bảo hiểm năm 2018

Hướng dẫn kê khai bảo hiểm năm 2018

Nội dung bài viết

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI BẢO HIỂM THEO MẪU TK1-TS, TK2-TS ÁP DỤNG NĂM 2018 – 2019

Thủ tục và hồ sơ đăng ký tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) từ năm 2015 đã có nhiều thay đổi khi Cơ quan Bảo hiểm ban hành Quyết định 1018/QĐ-BHXH

hướng dẫn kê khai bảo hiểm

Do đó, nhiều bạn tỏ ra lúng túng khi đăng ký tham gia Bảo hiểm cho năm 2015, bài viết sau sẽ hướng dẫn chi tiết cách lập mẫu TK1-TS, TK2-TS theo mẫu mới:

I. TỜ KHAI THAM GIA BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu số TK1-TS).

Mẫu này mỗi người lao động chỉ được lập một lần, là căn cứ để cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.

1. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

– Áp dụng đối với trường hợp người tham gia bảo hiểm lần đầu, chưa có sổ BHXH.

– Người cùng tham gia BHXH, BHYT, BHTN hoặc chỉ tham gia BHXH, chỉ tham gia BHYT.

2. CĂN CỨ LẬP

– Chứng minh thư, sổ hộ khẩu hoặc giấy khai sinh, hộ chiếu.

– Hồ sơ gốc: lý lịch, Hợp đồng lao động, Hợp đồng làm việc, Quyết định tuyển dụng, tiếp nhận và các giấy tờ chứng minh quyền lợi hưởng BHYT.

3. PHƯƠNG PHÁP LẬP

Số định danh: ghi theo hướng dẫn của cơ quan BHXH.

A. THÔNG TIN CỦA NGƯỜI THAM GIA

[01]. Họ và tên: ghi bằng chữ in hoa có dấu. Các mục [02], [3], [4], [5], [6] ghi theo giấy CMND, giấy khai sinh hoặc hộ chiếu.

[06]. Nơi cấp Giấy khai sinh (quê quán): Ghi nơi UBND xã, phường, thị trấn cấp giấy khai sinh bản chính, trường hợp không có giấy khai sinh thì ghi quê quán.

[07]. Thân nhân (người giám hộ); [07.1] Ghi rõ họ tên thân nhân như: cha, mẹ hoặc người giám hộ; [07.2] Ghi rõ thân nhân khác (vợ, chồng, con)

[08]. Chứng minh thư: ghi số; nơi cấp; ngày, tháng, năm cấp chứng minh thư.

[09]. Địa chỉ đăng ký hộ khẩu: ghi đầy đủ địa chỉ: số nhà, đường phố, thôn xóm, xã, phường, thị trấn, quận, huyện, tỉnh, thành phố nơi đăng kí hộ khẩu thường trú tại thời điểm lập tờ khai.

[10]. Địa chỉ liên hệ: Ghi đầy đủ địa chỉ liên hệ nơi đang sinh sống: số nhà, đường phố, thôn xóm, xã, phường, thị trấn, quận, huyện, tỉnh, thành phố để cơ quan BHXH gửi thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT.

[11]. Số điện thoại liên hệ: Ghi số điện thoại di động hoặc số điện thoại cố định.

[12]. Email: Ghi địa chỉ Email nếu có.

[13]. Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu: Ghi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu thuận tiện nơi công tác hoặc nơi cư trú theo hướng dẫn của cơ quan BHXH.

B. THAM GIA BHXH, BHYT, BHTN.

Mục I. CÙNG THAM GIA BHXH, BHYT, BHTN.

[14]. Quyết định tuyển dụng, hợp đồng lao động: ghi số, ngày lập, ngày có hiệu lực và ghi rõ loại hợp đồng (03 tháng, 06 tháng, 01 năm, 36 tháng hay không xác định thời hạn).

[15]. Tên cơ quan, đơn vị: ghi tên cơ quan, đơn vị nơi làm việc, địa chỉ nơi cơ quan, đơn vị đóng trụ sở tại thời đỉểm đăng ký (ghi rõ xã, huyện, tỉnh).

[16]. Chức vụ, chức danh ghề, công việc: ghi đầy đủ cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề, công việc theo quyết định hoặc hợp đồng lao động.

[17]. Lương chính: ghi tiền lương được hưởng theo quyết định hoặc hoặc hợp đồng lao động. (bằng ngoại tệ thì ghi rõ loại ngoại tệ).

[18]. Phụ cấp (nếu có): ghi đầy đủ các loại phụ cấp: chức vụ, thâm niên nghề, thâm niên vượt khung được hưởng vào ô tương ứng nếu không có để trống; riêng hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) cộng vào ô lương chính.

Đọc thêm:

Mục II. THAM GIA BHXH TỰ NGUYỆN

[19]. Mức thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện: ghi tu nhập tháng làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện (theo hướng dẫn của cơ quan BHXH hoặc đại lý thu BHXH, BHYT).

[20]. Phương thức đóng: ghi dấu (x) và các ô tương ứng để lựa chọn phương thức đóng BHXH tự nguyện hằng tháng, hằng quý hay 6 tháng hoặc một năm một lần.

Mục III. CHỈ THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ.

[21]. Tham gia bảo hiểm y tế theo đối tượng: Ghi rõ loại đối tượng tham gia như: người có công, bảo trợ xã hội, hưu trí .

[22]. Tiền lương hoặc mức lương cơ sở: Ghi lương hưu, trợ cấp thất nghiệp hoặc lương cơ sở.

[23]. Phương thức đóng: ghi dấu (x) và các ô tương ứng để lựa chọn phương thức đóng BHYT hằng quý hay 6 tháng hoặc một năm một lần.

Ghi rõ cam đoan của người tham gia kê khai

II. TỜ KHAI THAY ĐỔI THÔNG TIN NGƯỜI THAM GIA BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu số TK2-TS).

1. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

– Áp dụng với các trường hợp đã có sổ BHXH

– Kê khai các thông tin bổ sung hoặc thay đổi thông tin của người tham gia BHXH, BHYT.

2. CĂN CỨ LẬP

– Chứng minh thư, sổ hộ khẩu hoặc giấy khai sinh, hộ chiếu.

– Hồ sơ gốc: lý lịch, Hợp đồng lao động, Hợp đồng làm việc, Quyết định tuyển dụng, tiếp nhận và các giấy tờ chứng minh quyền lợi hưởng BHYT.

3. PHƯƠNG PHÁP LẬP

Mục I: Họ và tên (viết in hoa): yêu cầu bắt buộc

Mục II: Số định danh: ghi số sổ BHXH lao động đã có (đối với trường hợp có tham gia BHXH)

Mục II: Nội dung thay đổi: (đối với nội dung này, trường hợp thay đổi thông tin, bổ sung thông nào thì điền thông tin thay đổi đó, còn không thì để trống)

[01]. Họ và tên (viết chữ in hoa):

Mục [02], [03], [04], [05] ghi theo giấy CMND, giấy khai sinh hoặc hộ chiếu.

[06]. Nhân thân: (người giám hộ); [06.1] Cha hoặc mẹ hoặc Người giám hộ: cha, mẹ hoặc người giám hộ; [06.2]. Thân nhân khác: (vợ, chồng, con)

[07]. Số Chứng minh nhân dân (hộ chiếu): ghi số; nơi cấp; ngày, tháng, năm cấp chứng minh thư.

[08]. Địa chỉ đăng ký hộ khẩu: ghi đầy đủ địa chỉ: số nhà, đường phố, thôn xóm, xã, phường, thị trấn, quận, huyện, tỉnh, thành phố nơi đăng kí hộ khẩu thường trú tại thời điểm lập tờ khai.

[09]. Địa chỉ liên hệ (nơi sinh sống): Ghi đầy đủ địa chỉ liên hệ nơi đang sinh sống: số nhà, đường phố, thôn xóm, xã, phường, thị trấn, quận, huyện, tỉnh, thành phố để cơ quan BHXH gửi thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT.

Mục IV: Hồ sơ gửi kèm để chứng minh. ( trường hợp bạn bổ sung thông tin, thay đổi thông tin, nhất là trường hợp thay đổi thông tin yêu cầu bắt buộc phải cung cấp các chứng cứ liên quan để chứng minh)

*******

Download

Mẫu TK1-TS tại: https://docs.google.com/…/d/0ByDMOzRisC8XVERnS0V1MzBmY…/edit

Mẫu TK2-TS tại: https://docs.google.com/…/d/0ByDMOzRisC8Xcm12WndjaFJsO…/edit

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Rate this post