Trang chủ KINH NGHIỆM KẾ TOÁN Cách tính khấu hao tài sản cố định theo đường thẳng 2018

Cách tính khấu hao tài sản cố định theo đường thẳng 2018

Hướng dẫn Cách tính khấu hao tài sản cố định theo đường thẳng 2018 – 2019mới nhất 

A/ Mức trích khấu hao hàng tháng của tài sản cố định theo công thức dưới đây:

Mức trích khấu hao hàng tháng

=

Mức trích khấu hao hàng năm 

12 tháng

 

 
+ Trường hợp mua TSCĐ về dùng ngay trong tháng các bạn trích khấu hao luôn theo công thức sau:

Mức khấu hao trong tháng p/s

 = 

Mức trích khấu hao theo tháng

 X 

Số ngày sử dụng trong tháng

 Tổng số ngày của tháng p/s

 
Trong đó:

Số ngày sử dụng trong tháng = Tổng số ngày của tháng p/s – Ngày bắt đầu sử dụng + 1


Lưu ý 1 vài trường hợp sau:
 
– Nếu thời gian trích khấu hao hay nguyên giá của TSCĐ thay đổi, bạn phải xác định lại mức trích khấu hao trung bình của TSCĐ bằng cách:

    + Lấy giá trị còn lại trên sổ kế toán chia (:) thời gian trích khấu hao xác định lại hoặc thời gian trích khấu hao còn lại (được xác định là chênh lệch giữa thời gian trích khấu hao đã đăng ký trừ thời gian đã trích khấu hao) của tài sản cố định.
 
– Mức trích khấu hao cho năm cuối cùng của thời gian trích khấu hao TSCĐ được xác định là hiệu số giữa nguyên giá TSCĐ và số khấu hao luỹ kế đã thực hiện đến năm trước năm cuối cùng của TSCĐ đó.
 
 
Để các bạn hình dung rõ hơn về phương pháp trích khấu hao TSCĐ theo đường thẳng, lấy 1 ví dụ cụ thể:
 
VD: Ngày 5/3/2014 Công ty kế toán Thiên Ưng mua máy 1 máy in trị giá 55 triệu (chưa VAT), được chiết khấu 5tr, chi phí vận chuyển 2 triệu (chưa có VAT), chi phí lắp đặt chạy thử 3 triệu (chưa VAT). Máy in được mua về và sử dụng ngay ngày hôm đó.
 

Cách tính khấu hao theo đường thẳng cụ thể như sau:

 
Bước 1: Xác định thời gian trích khấu hao:
 
– Theo quy định tại khung thời gian sử dụng các loại TSCĐ (Phụ lục I Thông tư số 45/2013/TT-BTC). Máy in có thời gian sử dụng từ 7 – 15 năm. Như vậy ta sẽ trích khấu hao trong vòng 10 năm.
 
Bước 2: Xác định mức khấu hao hàng năm:
 
Mức khấu hao hàng năm = Nguyên giá của tài sản cố định/ Thời gian trích khấu hao
Nguyên giá = 55tr – 5tr + 2tr + 3tr = 55 triệu
=> Mức khấu hao hàng năm = 55 triệu/ 10 = 5,5 triệu / năm
 
Bước 3: Xác định mức khấu hao hàng tháng:
+ Mức khấu hao hàng tháng = Mức khấu hao hàng năm /12 tháng
=> Mức khấu hao hàng tháng = 5,5tr / 12 = 458.000 / tháng
 
Bước 4: Xác định mức khấu hao tháng 3/2014:
Mức khấu hao trong tháng 3/2014 = Mức khấu hao theo tháng / Tổng số ngày của tháng 3/2014 x Số ngày sử dụng trong tháng 3
Số ngày sử dụng trong tháng 3 = Tổng số ngày của tháng 3 – Ngày bắt đầu sử dụng + 1

= > Số ngày sử dụng trong tháng 3 = 31 – 5 + 1 = 27 ngày
=> Mức khấu hao trong tháng 3 = (458.000/31)  X 27 = 398.900 đồng
 
Như vậy trong tháng 3/2014 các bạn được trích 398.900 đồng vào chi phí kinh doanh. Hàng tháng được trích 458.000 và hàng năm được trích 5.500.000 đồng.
 
VÍ DỤ 2: Tiếp theo VD trên:
– Sau 5 năm sử dụng, Công Ty nâng cấp MÁY IN với tổng chi phí là 10 triệu đồng, thời gian sử dụng được đánh giá lại là 6 năm (tăng 1 năm so với thời gian sử dụng đã đăng ký ban đầu), ngày hoàn thành đưa vào sử dụng là 1/1/2019.
 
Tính lại mức trích khấu hao theo đường thẳng cụ thể như sau:
 
Nguyên giá tài sản cố định = 55 triệu + 10 triệu đồng = 65 triệu đồng
Số khấu hao luỹ kế đã trích = 5,5tr (x) 5 năm = 27.500.000
Giá trị còn lại trên sổ kế toán = 65 triệu – 27.500.000 = 37.500.000
Mức trích khấu hao trung bình hàng năm = 37.500.000 / 6 năm = 6.250.000/ năm
Mức trích khấu hao trung bình hàng tháng = 6.250.000 / 12 tháng = 520.000 / tháng
 
Như vậy: Từ 1/1/2019 trở đi, Công ty trích khấu hao vào chi phí kinh doanh mỗi tháng 520.000 đồng đối với máy in vừa được nâng cấp.
 

B/ Mức trích khấu hao hàng năm của tài sản cố định theo công thức dưới đây:

Mức trích khấu hao hàng năm 

=

Nguyên giá của tài sản cố định

Thời gian trích khấu hao

 

Rate this post