Trang chủ Công ty Mã số thuế Công Ty Cổ Phần Inox Minh Nam

Mã số thuế Công Ty Cổ Phần Inox Minh Nam

STT Tên ngành Mã ngành   1 Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641   2 Bán buôn vải   46411 3 Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác 46412 4 Bán buôn hàng may mặc   46413 5 Bán buôn giày dép   46414 6 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649   7 Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác   46491 8 Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế   46492 9 Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh   46493 10 Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh   46494 11 Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện   46495 12 Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự   46496 13 Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm   46497 14 Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao   46498 15 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu 46499 16 Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm   46510 17 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông   46520 18 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp   46530 19 Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662   20 Bán buôn quặng kim loại   46621 21 Bán buôn sắt, thép   46622 22 Bán buôn kim loại khác   46623 23 Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác   46624 24 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663   25 Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến   46631 26 Bán buôn xi măng   46632 27 Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi   46633 28 Bán buôn kính xây dựng   46634 29 Bán buôn sơn, vécni   46635 30 Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh   46636 31 Bán buôn đồ ngũ kim   46637 32 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng   46639 33 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669   34 Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp 46691 35 Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp) 46692 36 Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh   46693 37 Bán buôn cao su   46694 38 Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt   46695 39 Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép   46696 40 Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại   46697 41 Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu 46699 42 Bán buôn tổng hợp   46900 43 Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 47110 44 Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh 4751   45 Bán lẻ vải trong các cửa hàng chuyên doanh   47511 46 Bán lẻ len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh 47519 47 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh 4752   48 Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh   47521 49 Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh   47522 50 Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh   47523 51 Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh 47524 52 Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh 47525 53 Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh 47529 54 Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh 47530 55 Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh 4759   56 Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh 47591 57 Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh 47592 58 Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng chuyên doanh 47593 59 Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh   47594 60 Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh 47599 61 Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 47610 62 Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh 47620 63 Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh 47630 64 Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh   47640

Rate this post